VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
Prostorni i urbanistički razvoj Osijeka
Publikacija
Prostorni i urbanistički razvoj Osijeka
Prostorni i urbanistički razvoj Osijeka

Prostorni i urbanistički razvoj Osijeka

U knjizi je prikazan urbanistički razvoj Osijeka. Dan je detaljan prikaz svih regulacijskih i generalnih urbanističkih planova grada Osijeka u XX. stoljeću, kao i poseban osvrt na probleme razvoja. Kritički se pojašnjava metodologija izrade generalnog urbanističkog plana (GUP-a) s osobitim naglaskom na značaj postave koncepta prostornog uređenja grada.
Polazišta prostornog i urbanističkog planiranja Osijeka polazi od geopolitičkog položaja, demografskih promjena, ekonomskih čimbenika razvoja, regionalnih posebnosti identiteta, kontinuiteta razvoja, zaštite arhitektonske baštine, zaštite prirode i okoliša u kontekstu realnih uvjeta provedbe planerskih prijedloga. Prostorno planiranje Osijeka uvjetovano je ekonomskim razvojem, obnovom, privatizacijom i urbanom preobrazbom. Razvoj Osijeka potiče njegov prostorni položaj na važim europskim prometnim koridorima. Posebnu vrijednost čini povijesna baština grada i okruženje područjima zaštićene izvorne prirode. Posebnosti razvoja proizlaze iz smještaja grada na rijeci Dravi i potrebe za očuvanjem identiteta grada i gradskih četvrti.

Ostali radovi autora

Croatia Now – Multidisciplinarno idejno rješenje nastupa Republike Hrvatske na međunarodnoj izložbi Expo 2012, Yeosu, Koreja
Radovi / Stručni Rad
Croatia Now – Multidisciplinarno idejno rješenje nastupa Republike...
Javni prostor grada - tradicija i suvremene potrebe
Radovi / Publikacija
Javni prostor grada - tradicija i suvremene potrebe
Urbanizam. Uvod u detaljno urbanističko planiranje
Radovi / Publikacija
Urbanizam. Uvod u detaljno urbanističko planiranje
Generalni urbanistički plan grada Slavonskog Broda
Radovi / Stručni Rad
Generalni urbanistički plan grada Slavonskog Broda
Prostorni plan parka prirode Blidinje
Radovi / Stručni Rad
Prostorni plan parka prirode Blidinje
Prostorni plan Vukovarsko srijemske županije
Radovi / Stručni Rad
Prostorni plan Vukovarsko srijemske županije
Hrvatska parkovna baština - zaštita i obnova
Radovi / Publikacija
Hrvatska parkovna baština - zaštita i obnova
Prostorne i razvojne mogućnosti kulturnog naslijeđa, zbornik radova
Radovi / Publikacija
Prostorne i razvojne mogućnosti kulturnog naslijeđa, zbornik...
Dvorci i ljetnikovci - kulturno naslijeđe kao pokretač gospodarskog razvoja
Radovi / Publikacija
Dvorci i ljetnikovci - kulturno naslijeđe kao pokretač gospodarskog...
Suvremeno korištenje i kreativno upravljanje dvorcima, kurijama i ljetnikovcima
Radovi / Publikacija
Suvremeno korištenje i kreativno upravljanje dvorcima, kurijama...
Modeli revitalizacije i unaprjeđenja kulturnog naslijeđa – multidisciplinarni dijalog
Radovi / Publikacija
Modeli revitalizacije i unaprjeđenja kulturnog naslijeđa – multidisciplinarni...
Analiza i procjena stanja zaštite arheoloških nalazišta Sesveta - prilog metodi analize i procjene u kontekstu integralne zaštite
Radovi / Istraživački Rad
Analiza i procjena stanja zaštite arheoloških nalazišta Sesveta...
Upravljanje arheološkim naslijeđem - Proces povezan s urbanističkim i prostornim planiranjem
Radovi / Istraživački Rad
Upravljanje arheološkim naslijeđem - Proces povezan s urbanističkim...
Prostorno-urbanistički aspekti zaštite nepokretnog arheološkog naslijeđa - Međunarodni i nacionalni dokumenti o zaštiti
Radovi / Istraživački Rad
Prostorno-urbanistički aspekti zaštite nepokretnog arheološkog...
Studija zaštite i prezentacijskog potencijala arheološkog nalazišta Kuzelin i bliskih arheoloških nalazišta
Radovi / Stručni Rad
Studija zaštite i prezentacijskog potencijala arheološkog nalazišta...
Doživljaj naslijeđa vs. svjesnost o naslijeđu
Radovi / Istraživački Rad
Doživljaj naslijeđa vs. svjesnost o naslijeđu
Tradicijsko graditeljstvo Otoka Hvara. Naselja i arhitektura središnjeg dijela otoka
Radovi / Publikacija
Tradicijsko graditeljstvo Otoka Hvara. Naselja i arhitektura...
Grad i njegovo zaleđe
Radovi / Publikacija
Grad i njegovo zaleđe
Cultural Urban Heritage - Development, Learning and Landscape Strategies
Radovi / Istraživački Rad
Cultural Urban Heritage - Development, Learning and Landscape...
Heritage Urbanism
Radovi / Istraživački Rad
Heritage Urbanism
Zagreb - Gradski projekti u postupku planiranja grada
Radovi / Publikacija
Zagreb - Gradski projekti u postupku planiranja grada
Zagreb - Stanovanje u gradu i stambena naselja
Radovi / Publikacija
Zagreb - Stanovanje u gradu i stambena naselja
Urbanizam naslijeđa
Radovi / Istraživački Rad
Urbanizam naslijeđa
Šibenik – Planiranje naselja i preobrazba grada
Radovi / Publikacija
Šibenik – Planiranje naselja i preobrazba grada
Dubrovnik - planiranje naselja i preobrazba grada
Radovi / Publikacija
Dubrovnik - planiranje naselja i preobrazba grada
Grad i otoci
Radovi / Publikacija
Grad i otoci
Urbana obnova – Urbana rehabilitacija Donjega grada, Gornjega grada i Kaptola / Povijesne urbane cjeline Grada Zagreba
Radovi / Publikacija
Urbana obnova – Urbana rehabilitacija Donjega grada, Gornjega...
Karta