HR / EN

Ustroj Arhitektonskog fakulteta

Uprava

Katedra za arhitektonsko projektiranje

Katedra za arhitektonske konstrukcije i zgradarstvo

Katedra za teoriju i povijest arhitekture

Katedra za urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu

Predstojnici zavoda

tajnik fakulteta

Tihana Grgić Ožvald

studentski predstavnici

Mario Peko

povjerenstva arhitektonskog fakulteta

Povjerenstvo za odabir studenata za mobilnost u okviru programa ERASMUS

Zrinka Barišić Marenić, Ivana Fabrio, Luka Korlaet, Mia Roth Čerina, Alen Žunić

Povjerenstvo za stručnu praksu

Vijeće Arhitektonskog fakulteta

Vijeće Arhitektonskog fakulteta čine nastavnici u znanstveno-nastavnom, umjetničko-nastavnom zvanju, predstavnici nastavnih i suradničkih zvanja, predstavnici studenta te predstavnik zaposlenika.

Karta