VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
Urbanizam naslijeđa
Istraživački rad

Urbanizam naslijeđa

Urednici: Mladen Obad Šćitaroci, Marko Rukavina, Marin Duić
Stranice: 117Izdavač: Arhitektonski fakultet Sveučilišta u ZagrebuMjesto izdanja: ZagrebGodina izdanja: 2022
Katedra za urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu
Urbanizam naslijeđa / Heritage Urbanism sintagma je osmišljena i razvijana u znanstveno-istraživačkom projektu koji se provodio na Katedri za urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pod nazivom Heritage Urbanism – Urban and Spatial Models for Revival and Enhancement of Cultural Heritage (HERU). Projekt se provodio četiri godine – od 2014. do 2018. godine, a vodio ga je akademik Mladen Obad Šćitaroci, redoviti profesor Arhitektonskog fakulteta. Projekt je financirala Hrvatska zaklada za Znanost. U projektu je sudjelovalo 36 istraživača iz Hrvatske, kojima su se pridružili brojni inozemni istraživači koji su svoja istraživanja promatrali u kontekstu pristupa urbanizma naslijeđa. U projekt je bilo uključeno 17 doktorskih istraživanja.

Istodobno sa znanstveno-istraživačkim projektom na Diplomskom studiju arhitekture i urbanizma Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2016. godine uspostavljen je novi izborni kolegij pod istim nazivom – Urbanizam naslijeđa. Kolegij obrađuje suvremenu problematiku obnove, revitalizacije i unaprjeđenja kulturnoga naslijeđa. Kulturno naslijeđe se sagledava od kulturnoga krajolika, povijesnih gradova i naselja do sklopova i pojedinačnih građevina i povijesnih perivoja. Zamisao je bila uključiti studente u istraživački proces i u znanstveni projekt, ponuditi im aktualne teme s relevantnom suvremenom literaturom, potaknuti ih na istraživanje svih oblika materijalnog i nematerijalnog kulturnoga naslijeđa te ih uputiti u istraživački proces kako bi savladali metodološke osnove istraživanja odabrane teme u području zaštite i obnove te posebice revitalizacije i unaprjeđenja aktivnog korištenja kulturnoga naslijeđa.

Studenti na kolegiju istražuju odabranu temu i predlažu možebitne modele za unaprjeđenje i oživljavanje kulturnog naslijeđa primjenjujući pristup i metodu urbanizma naslijeđa. Svoja istraživanja i promišljanja studenti prikazuju u obliku postera. Posteri/rezultati istraživanja studenata glavni su sadržaj ove e-publikacije koja pokazuje raznolikost i zanimljivost istraživanih tema, kreativni pojedinačni pristup unutar zadanog okvira, uspješnost u promišljanju mogućih modela obnove i revitalizacije te primjenjivost u provedbi.

U publikaciju istraživačkih radova kolegija Urbanizam naslijeđa od ak. god. 2016./2017. do ak. god. 2021./2022. zbog srodnosti su dodani i odabrani radovi iz kolegija Istraživanja/Seminari/Projekti – Urbanizam naslijeđa iz ak. god. 2020./2021. te kolegija Revitalizacija dvoraca iz ak. god. 2015./2016. i Mađarska arhitektura i urbanizam iz ak. god. 2017./2018. Filozofskog fakulteta u Zagrebu (nositelj kolegija akademik Mladen Obad Šćitaroci, izvođač Boris Dundović).

Ovaj priručnik predstavljaju osnovni nastavni materijal studentima kolegija Urbanizam naslijeđa, ali i dodatne nastavne materijale na drugim kolegijima vezanim uz očuvanje kulturnog naslijeđa na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Karta