HR / EN
Adaptacija i rekonstrukcija zgrade za Hrvatski sabor
Stručni rad
Adaptacija i rekonstrukcija zgrade za Hrvatski sabor
Adaptacija i rekonstrukcija zgrade za Hrvatski sabor
Adaptacija i rekonstrukcija zgrade za Hrvatski sabor
Adaptacija i rekonstrukcija zgrade za Hrvatski sabor

Adaptacija i rekonstrukcija zgrade za Hrvatski sabor

Dina Vulin Ileković Boris Ileković Autori: Dina Vulin Ileković, Boris Ileković, Ante Vulin
Arhitektonski ured: Vulin i IlekovićStatus: izvedenoBruto površina: 2500 m²Projektirano: 2005Izvedeno: 2010
U povijesnu zgradu najviše kategorije zaštite kulturne baštine interpolirani su novi sadržaji. Jasna distinkcija između novog i starog čitljiva je unutar prepoznatljivog i valoriziranog postojećeg prostornog okvira u kojemu su smješteni novi ambijenti za predviđena događanja. Vrijedni spomenički detalji postaju eksponati unutar novog funkcionalnog konteksta. Diskretnom primjenom suvremenih materijala, boja i likovnih elemenata uspostavlja se dijalog novog s povijesnim. Novi oblikovni sloj ne bi trebao konkurirati povijesnom, već ga obogatiti novim senzibilitetom smještajući ga tako nedvosmisleno u vremenski okvir u kojem je nastao.
Karta