VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN

Diplomski studij: Arhitektura i urbanizam

2 godine
Trajanje
120
ECTS

O studiju

Svrha studija priprema je mladih stručnjaka za informirano, kreativno i odgovorno bavljenje složenom i zahtjevnom profesijom arhitekture i urbanizma u uvjetima suvremenog trenutka. Provodi se uvođenjem studenata u teoretska i praktična znanja brojnih i raznorodnih potrebnih disciplina, poticanjem i razvijanjem sposobnosti kreativnog i intelektualnog reagiranja i razmišljanja, upoznavanjem s temeljima i metodama

Studentski radovi

Pogledaj sve
Revitalizacija Frankopanskog Trga u Senju – zgrada tržnice i Kuća Senjskih Književnika
Studentski Rad
Revitalizacija Frankopanskog Trga u Senju – zgrada tržnice i...
Ljetno kino Korčula
Studentski Rad
Ljetno kino Korčula
Park Zajarki u Zaprešiću
Studentski Rad
Park Zajarki u Zaprešiću
Turistička infrastruktura  na ušću Neretve – Hostel i kamp za veslače i kitesurfere
Studentski Rad
Turistička infrastruktura na ušću Neretve – Hostel i kamp za...
Novo groblje u Makarskoj
Studentski Rad
Novo groblje u Makarskoj
Konzervatorski elaborat za građevinu:  Motel Trogir
Studentski Rad
Konzervatorski elaborat za građevinu: Motel Trogir
Obnova i prenamjena sklopa nekadašnje Gradske klaonice i stočne tržnice u Zagrebu
Studentski Rad
Obnova i prenamjena sklopa nekadašnje Gradske klaonice i stočne...
Obnova i prenamjena sklopa nekadašnje Gradske klaonice i stočne tržnice u Zagrebu
Studentski Rad
Obnova i prenamjena sklopa nekadašnje Gradske klaonice i stočne...
Poslovno-stambena  zona Radnička
Studentski Rad
Poslovno-stambena zona Radnička
Transformacija Zagrebačkog velesajma
Studentski Rad
Transformacija Zagrebačkog velesajma
Prostorno uređenje naselja Mičevec i urbanističko rješenje dijela naselja
Studentski Rad
Prostorno uređenje naselja Mičevec i urbanističko rješenje dijela...
Emanacija urbanog pejsaža
Studentski Rad
Emanacija urbanog pejsaža
Stanovanje u postojećim izgrađenim cijelinama
Studentski Rad
Stanovanje u postojećim izgrađenim cijelinama
Vile u zraku s pogledom na (jedan novi još neizgrađeni) Savski most
Studentski Rad
Vile u zraku s pogledom na (jedan novi još neizgrađeni) Savski...
Zavrtiti Zavrtnicu
Studentski Rad
Zavrtiti Zavrtnicu
Praznina
Studentski Rad
Praznina
Promjene granica
Studentski Rad
Promjene granica
Gradski stadion u Zadru: Kultura svakodnevice
Studentski Rad
Gradski stadion u Zadru: Kultura svakodnevice
Gradski stadion u Zadru: Kultura svakodnevice
Studentski Rad
Gradski stadion u Zadru: Kultura svakodnevice
Sportski centar Pećine
Studentski Rad
Sportski centar Pećine
Sportski centar Pećine
Studentski Rad
Sportski centar Pećine
Sportski centar Pećine
Studentski Rad
Sportski centar Pećine
Hotel / Art Blok #18
Studentski Rad
Hotel / Art Blok #18
Arhitektonska topografija identiteta
Studentski Rad
Arhitektonska topografija identiteta
Zdravstvena i socijalna skrb u gradu
Studentski Rad
Zdravstvena i socijalna skrb u gradu
Hostel Šavrić
Studentski Rad
Hostel Šavrić
Međugeneracijski centar u bloku
Studentski Rad
Međugeneracijski centar u bloku
Trgovina kišobranima
Studentski Rad
Trgovina kišobranima
Fotogrametrija
Studentski Rad
Fotogrametrija
Polja i njihovi uzorci
Studentski Rad
Polja i njihovi uzorci
Delta
Studentski Rad
Delta
(Post)Industrijski kreativni pejsaž
Studentski Rad
(Post)Industrijski kreativni pejsaž
Gradski blok – modeli preobrazbe industrijskih građevina u unutrašnjosti bloka
Studentski Rad
Gradski blok – modeli preobrazbe industrijskih građevina u unutrašnjosti...
Sklonište u prirodi: kućica za ribare
Studentski Rad
Sklonište u prirodi: kućica za ribare
Sklonište u prirodi_Contemplum
Studentski Rad
Sklonište u prirodi_Contemplum
Sklonište u prirodi
Studentski Rad
Sklonište u prirodi
Kiosk
Studentski Rad
Kiosk
Stan bliske budućnosti
Studentski Rad
Stan bliske budućnosti
Stan bliske budućnosti
Studentski Rad
Stan bliske budućnosti
Privatna utopija
Studentski Rad
Privatna utopija
Privatna utopija
Studentski Rad
Privatna utopija
Posljednji dom
Studentski Rad
Posljednji dom
Il Progetto Porta Nuova: un’icona di Milano
Studentski Rad
Il Progetto Porta Nuova: un’icona di Milano
Hvar kao otok
Studentski Rad
Hvar kao otok
Sćedro - Otok medijator - Strategija razvoja otoka Šćedra u kontekstu otoka Hvara
Studentski Rad
Sćedro - Otok medijator - Strategija razvoja otoka Šćedra u kontekstu...
Interpretacija Savskog vodostaja: kupanje na Savi
Studentski Rad
Interpretacija Savskog vodostaja: kupanje na Savi
Kontinentalni arhipelag: Botanička galerija Velika
Studentski Rad
Kontinentalni arhipelag: Botanička galerija Velika
Stan budućnosti
Studentski Rad
Stan budućnosti
Arhitektura izložbe: Čovjek +
Studentski Rad
Arhitektura izložbe: Čovjek +
Bazenska dvorana: Valkane, Pula /rektorova nagrada/
Studentski Rad
Bazenska dvorana: Valkane, Pula /rektorova nagrada/
Astronomski observatorij   /rektorova nagrada/
Studentski Rad
Astronomski observatorij /rektorova nagrada/
Bazenska dvorana: Valkane, Pula /rektorova nagrada/
Studentski Rad
Bazenska dvorana: Valkane, Pula /rektorova nagrada/
Mogućnost primjene BIM-a u izradi modela postojećih građevina na primjeru istočnog krila zgrade AGG-a
Studentski Rad
Mogućnost primjene BIM-a u izradi modela postojećih građevina...
Održivost u vernakularoj arhitekturi - Arhitektura bez arhitekata
Studentski Rad
Održivost u vernakularoj arhitekturi - Arhitektura bez arhitekata
Astronomski observatorij Trebević
Studentski Rad
Astronomski observatorij Trebević
Meteorološki laboratorij Smetovi
Studentski Rad
Meteorološki laboratorij Smetovi
Donjogradski blok: Centar za rehabilitaciju i oporavak
Studentski Rad
Donjogradski blok: Centar za rehabilitaciju i oporavak
Arhitektura dvorane: Prefabricated Palace Petrinja
Studentski Rad
Arhitektura dvorane: Prefabricated Palace Petrinja
Arhitektura dvorane: Prefabricated Palace Petrinja
Studentski Rad
Arhitektura dvorane: Prefabricated Palace Petrinja
Arhitektura dvorane: Prefabricated Palace Petrinja
Studentski Rad
Arhitektura dvorane: Prefabricated Palace Petrinja
Arhitektura dvorane: Prototip /nagrada kolegija/
Studentski Rad
Arhitektura dvorane: Prototip /nagrada kolegija/
Bazenska dvorana: Valkane, Pula /nagrada kolegija/
Studentski Rad
Bazenska dvorana: Valkane, Pula /nagrada kolegija/
Bazenska dvorana: Valkane, Pula /nagrada kolegija/
Studentski Rad
Bazenska dvorana: Valkane, Pula /nagrada kolegija/
Hangar za Lokvarsko jezero /rektorova nagrada/
Studentski Rad
Hangar za Lokvarsko jezero /rektorova nagrada/
Hangar za Lokvarsko jezero /nagrada kolegija/
Studentski Rad
Hangar za Lokvarsko jezero /nagrada kolegija/
Arhitektura dvorane: Prototip /rektorova nagrada/
Studentski Rad
Arhitektura dvorane: Prototip /rektorova nagrada/
Arhitektura dvorane: Prototip /nagrada kolegija/
Studentski Rad
Arhitektura dvorane: Prototip /nagrada kolegija/
Arhitektura dvorane: Prototip /nagrada kolegija/
Studentski Rad
Arhitektura dvorane: Prototip /nagrada kolegija/
Sportski centar Pećine: Kultura svakodnevnice /rektorova nagrada/
Studentski Rad
Sportski centar Pećine: Kultura svakodnevnice /rektorova nagrada/
Sportski centar Pećine: Kultura svakodnevnice /rektorova nagrada i nagrada kolegija/
Studentski Rad
Sportski centar Pećine: Kultura svakodnevnice /rektorova nagrada...
Gradska soba: Prerada Bjelovar /rektorova nagrada/
Studentski Rad
Gradska soba: Prerada Bjelovar /rektorova nagrada/
Gradski stadion u Zadru: Kultura svakodnevice /nagrada kolegija/
Studentski Rad
Gradski stadion u Zadru: Kultura svakodnevice /nagrada kolegija/
Kuća ni (za) koga ?!
Studentski Rad
Kuća ni (za) koga ?!
Centar za održive tehnologije u Samoboru
Studentski Rad
Centar za održive tehnologije u Samoboru
Cube² House
Studentski Rad
Cube² House
Kukuljica za astronoma
Studentski Rad
Kukuljica za astronoma
Hotel : kamenolom Dubac, Dubrovnik
Studentski Rad
Hotel : kamenolom Dubac, Dubrovnik
Pogledaj sve

Uvjeti za upis

Nastavni program

I. semestar
II. semestar
III. semestar
IV. semestar
Prethodni

Katedra za arhitektonsko projektiranje

Katedra za urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu

Studentski radovi preddiplomskog studija Pogledaj sve
Ivan Leonidov – Konstruktivizam jednog arhitekta
Ivan Le­o­ni­dov – Kon­str­uk­ti­vi­zam jed­nog ar­hi­tek­ta
Stambeno naselje Topola, Zagreb
Stam­be­no na­se­lje To­po­la, Za­greb
Uvod u projektiranje stambenih zgrada
Uvod u pro­jek­ti­ra­nje stam­be­nih zgra­da
Obiteljska kuća i stambeno naselje na Gornjem Bukovcu, Zagreb
Obi­tel­jska ku­ća i stam­be­no na­se­lje na Gor­njem Bu­kov­cu, Za­greb
Obiteljska kuća i stambeno naselje na Gornjem Bukovcu, Zagreb
Obi­tel­jska ku­ća i stam­be­no na­se­lje na Gor­njem Bu­kov­cu, Za­greb
Osnovna škola u Knežiji
Os­nov­na ško­la u Kne­ži­ji
Osnovna škola u Knežiji
Os­nov­na ško­la u Kne­ži­ji
Osnovna škola u Knežiji
Os­nov­na ško­la u Kne­ži­ji
Osnovna škola u Knežiji
Os­nov­na ško­la u Kne­ži­ji
Osnovna škola u Knežiji
Os­nov­na ško­la u Kne­ži­ji
Poslovna zgrada u Središću
Po­slov­na zgra­da u Sre­diš­ću
Poslovna zgrada u Središću
Po­slov­na zgra­da u Sre­diš­ću
Stvaranje virtualnog prostora istraživanjem zadanog volumena
Stva­ra­nje vir­tu­al­nog pros­to­ra is­tra­ži­va­njem za­da­nog vo­lu­me­na
Stvaranje virtualnog modela i njegova transformacija
Stva­ra­nje vir­tu­al­nog mo­de­la i nje­go­va tran­sfor­ma­ci­ja
Stvaranje virtualne kuće kao osnove za tehničku dokumentaciju, simulaciju i vizualizaciju
Stva­ra­nje vir­tu­al­ne ku­će kao os­no­ve za teh­ni­čku do­ku­men­ta­ci­ju, si­mu­la­ci­ju i vi­zu­a­li­za­ci­ju
Polivalentni paviljon u novozagrebačkom naselju Travno
Po­li­va­len­tni pa­vil­jon u no­vo­za­gre­ba­čkom na­sel­ju Trav­no
Polivalentni paviljon u novozagrebačkom naselju Travno
Po­li­va­len­tni pa­vil­jon u no­vo­za­gre­ba­čkom na­sel­ju Trav­no
Polivalentni paviljon u novozagrebačkom naselju Travno
Po­li­va­len­tni pa­vil­jon u no­vo­za­gre­ba­čkom na­sel­ju Trav­no
Sjene
Sje­ne
Osnovna škola Stupnik
Os­nov­na ško­la Stup­nik
Osnovna škola Stupnik
Os­nov­na ško­la Stup­nik
Osnovna škola Stupnik
Os­nov­na ško­la Stup­nik
Osnovna škola Stupnik
Os­nov­na ško­la Stup­nik
Višeznačna struktura
Vi­šez­na­čna str­uk­tu­ra
Rotacija - transformacija
Ro­ta­ci­ja - tran­sfor­ma­ci­ja
Mirisni perivoj
Mi­ris­ni pe­ri­voj
Perivoj izložba
Pe­ri­voj izlož­ba
Polivalentni paviljon u novozagrebačkom naselju Travno
Po­li­va­len­tni pa­vil­jon u no­vo­za­gre­ba­čkom na­sel­ju Trav­no
Polivalentni paviljon - Podbrežje, Novi Zagreb
Po­li­va­len­tni pa­vil­jon - Pod­bre­žje, No­vi Za­greb
Poslovna zgrada: centar za nove tehnologije
Po­slov­na zgra­da: cen­tar za no­ve teh­no­lo­gi­je
Centar za nove tehnologije s medijatekom
Cen­tar za no­ve teh­no­lo­gi­je s me­di­ja­te­kom
Centar za nove tehnologije s medijatekom
Cen­tar za no­ve teh­no­lo­gi­je s me­di­ja­te­kom
Centar za nove tehnologije s medijatekom
Cen­tar za no­ve teh­no­lo­gi­je s me­di­ja­te­kom
Osnovna škola Ivanja Reka / pohvala kolegija
Os­nov­na ško­la Ivan­ja Re­ka / po­hva­la ko­le­gi­ja
Osnovna škola Horvati / pohvala kolegija
Os­nov­na ško­la Hor­va­ti / po­hva­la ko­le­gi­ja
Osnovna škola Stupnik / rektorova nagrada
Os­nov­na ško­la Stup­nik / rek­to­ro­va na­gra­da
Osnovna škola Jastrebarsko / pohvala kolegija
Os­nov­na ško­la Jas­tre­bar­sko / po­hva­la ko­le­gi­ja
Osnovna škola Jastrebarsko / pohvala kolegija
Os­nov­na ško­la Jas­tre­bar­sko / po­hva­la ko­le­gi­ja
Osnovna škola Kušlanova, Zagreb / pohvala kolegija
Os­nov­na ško­la Ku­šla­no­va, Za­greb / po­hva­la ko­le­gi­ja
Osnovna škola Kušlanova, Zagreb / pohvala kolegija
Os­nov­na ško­la Ku­šla­no­va, Za­greb / po­hva­la ko­le­gi­ja
Osnovna škola Strmec, Sveta Nedelja / pohvala kolegija
Os­nov­na ško­la Str­mec, Sve­ta Ne­del­ja / po­hva­la ko­le­gi­ja
Osnovna škola Keglić, Zagreb / pohvala kolegija
Os­nov­na ško­la Ke­glić, Za­greb / po­hva­la ko­le­gi­ja
Karta