Karta

Preddiplomski studij arhitekture i urbanizma

Uvjeti za upis su završena četverogodišnja srednja škola, položeni ispiti Državne mature te uspješno položena provjera znanja, vještina i sposobnosti.

Rang-lista prijavljenih kandidata za upis sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:

1. Na temelju uspjeha u srednjoj školi
(Završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje)
do 150 bodova
2. Na temelju položenih ispita na državnoj maturi
 • Hrvatski jezik (A razina)
do 25 bodova
 • Matematika (B razina)
do 200 bodova
 • Strani jezik (A razina)
ne vrjednuje se
 • Likovna umjetnost*
do 25 bodova
*Dodatni predmet nije uvjet, ali donosi bodove ako je ispit iz njega položen na državnoj maturi.
3. Na temelju provjere posebnih sposobnosti
 • Test provjere likovnih i grafičkih sposobnosti*
do 200 bodova
 • Test sposobnosti percepcije prostora*
do 200 bodova
 • Test provjere opće kulture*
do 200 bodova
* ELIMINATORNI UVJET ZA UPIS NA STUDIJ. Minimalan broj postignutih bodova na sva tri testa (bez vrjednovanja uspjeha srednjoškolskog obrazovanja i rezultata na ispitima državne mature) iznosi 250 (kumulativno).
4. Na temelju dodatnih učenikovih postignuća nema bodova

Strani državljani moraju imati položen ispit iz hrvatskog jezika na B2 razini.

Upisna kvota za državljane RH: 130
Upisna kvota za strane državljane: 5

Prijave za Dodatnu provjeru znanja, vještina i sposobnosti za upis studenata u prvu godinu Preddiplomskog studija arhitekture i urbanizma obavljati će se elektronskim putem upisivanjem podataka u obrazac na internetskoj stranici Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Uz popunjenu prijavu trebaju biti uplaćeni troškovi dodatne provjere ZVS

Napominjemo da je uz prijavu na Fakultetu potrebno imati i valjanu prijavu na stranici www.postani-student.hr

Daljnje detaljne obavijesti i rokovi biti će pravovremeno objavljene na web stranici Fakulteta.

Dokumenti

Naziv Vrsta Veličina Stvoreno Izmijenjeno
Prijemni 2020 ZIP 7,55MB 10.3.2021 8:59
Prijemni 2019 ZIP 5,09MB 24.1.2020 17:52
Prijemni 2018 ZIP 12,9MB 20.2.2019 18:30
Prijemni 2017 ZIP 10,9MB 10.4.2018 9:30
Prijemni 2016 ZIP 19,3MB 10.4.2018 9:30
Prijemni 2015 ZIP 32,2MB 10.4.2018 9:30
Prijemni 2014 ZIP 12,6MB 10.4.2018 9:30
Prijemni 2013 ZIP 13,2MB 10.4.2018 9:30

Diplomski studij arhitekture i urbanizma

UVJETI ZA UPIS:

1. Pravo upisa na sveučilišni diplomski studij Arhitekture i urbanizma na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu imaju osobe koje: 

 • su završile sveučilišni preddiplomski studij polja arhitekture i urbanizma, ostvarile najmanje 180 ECTS bodova i ostvarile prosjek ocjena 3.0 ili viši, 
 • ili su završile studij izjednačen sa sveučilišnim preddiplomskim studijem polja arhitekture i urbanizma za koji nije moguće utvrditi ECTS bodove, i ostvarile prosjek ocjena 3.0 ili viši, 

  uz uvjet da su prijavi priložile portfolio svojih radova koji pruža uvid u znanja i kompetencije u području arhitektonskog projektiranja, urbanizma i  arhitektonskih konstrukcija i da je portfolio pozitivno ocijenjen od strane Povjerenstva za upis.

2. U slučaju da ne bude popunjena odobrena upisna kvota, pravo upisa može se odobriti i osobama koje:

 • su završile sveučilišni preddiplomski studij polja arhitekture i urbanizma ili studij izjednačen sa sveučilišnim preddiplomskim studijem polja arhitekture i urbanizma, a koje su ostvarile prosjek niži od 3.0 ukoliko  imaju najmanje dvije godine radnog staža u struci sa završenim sveučilišnim preddiplomskim studijem polja arhitekture i urbanizma ili studijem izjednačenim sa sveučilišnim preddiplomskim studijem polja arhitekture i urbanizma 

  uz uvjet da su prijavi priložile portfolio svojih radova koji pruža uvid u znanja i kompetencije u području arhitektonskog projektiranja, urbanizma i arhitektonskih konstrukcija i da je portfolio pozitivno ocijenjen od strane Povjerenstva za upis.

3.   Na sveučilišni diplomski studij arhitekture i urbanizma na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu studenti se upisuju sukladno odluci o upisnim kvotama Sveučilišta u Zagrebu za određenu akademsku godinu.

Kandidati se upisuju prema redoslijedu na rang listi koja se formira prema prosjeku ocjena i pozitivno ocijenjenom portfoliju.

U slučaju jednakog prosjeka ocjena kandidata pozicionoranih na posljednjem mjestu rang liste za upis, prednost za upis ima kandidat s višim težinskom prosjekom ocjena.  

Povjerenstvo za upis neće razmatrati one portfolije koji su prethodnih godina bili predani kao prilog prijavi za upis na diplomski studij Arhitekture i urbanizma, a koji su ocijenjeni negativnom ocjenom, ukoliko u njima nisu uklonjeni nedostatci ukazani od strane Povjerenstva za upis.

Kandidati u portfoliju mogu priložiti radove nastale tijekom studiranja na sveučilišnom preddiplomskom studiju polja arhitekture i urbanizma ili studiju izjednačenim sa sveučilišnim preddiplomskim studijem polja arhitekture i urbanizma.

Kandidati koji uvjete za upis ostvaruju temeljem članka II. ove odluke portfoliju mogu priložiti i vlastite radove nastale tijekom radnog staža.

 

Upis u I. godinu diplomskog studija Arhitektura i urbanizam održavati će se na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu, Kačićeva 26.

Daljnje upute i termini vezani za prijave i upis diplomskog studija na Arhitektonskom fakultetu objavit će se pravodobno na web stranici Fakulteta.

Doktorski studij

Uvjeti za upis na doktorski znanstveni studij Arhitektura i urbanizam u akademskoj godini 2018./2019. bit će objavljeni uskoro.

Za ostala pitanja možete se obratiti voditeljici poslova doktorskog studija Pavli Šimetin na psimetin@arhitekt.hr ili 01/4639 287

Dokumenti

Naziv Vrsta Veličina Stvoreno Izmijenjeno
Završni račun Arhitektonskog fakulteta URL 0KB 11.2.2015 14:41 14.6.2017 09:13