HR / EN

Biografija

Rođen 1. siječnja 1955., diplomirani inženjer arhitekture, doktor tehničkih znanosti u polju arhitekture i urbanizma, znanstveni savjetnik, ovlašteni arhitekt-urbanist, ovlašteni krajobrazni arhitekt, ovlaštenje za rad na kulturnim dobrima. Redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, redoviti član Akademije tehničkih znanosti Hrvatske.
Diplomirao na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1979.), magistrirao na Šumarskom fakultetu u Zagrebu (1986.), doktorirao na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu (1989.). Stručno usavršavanje proveo je u Italiji kao stipendist Talijanske vlade (1986.).
Područje nastavne i znanstvene aktivnosti obuhvaća teme povijesnoga razvoja gradova, urbanističko planiranje, pejsažnu arhitekturu i obnovu kulturnoga naslijeđa. Osim na Arhitektonskom fakultetu (preddiplomski, diplomski i doktorski studij) nositelj je kolegija na Šumarskom (preddiplomski studij) i Filozofskom fakultetu (diplomski studij) Sveučilišta u Zagrebu. 
Voditelj je znanstvenog projekta Hrvatske zaklade za znanost «Urbanistički i prostorni modeli za oživljavanje i unaprjeđenje kulturnog naslijeđa» - HERU / Heritage Urbanism (2014.-2018.). Ranije je vodio još tri domaća znanstvena projekta te je kao voditelj/koodinator hrvatskog istraživanja aktivno sudjelovao u europskim projektima. Mentor je za 14 doktorskih disertacija, 10 magistarskih i 26 diplomskih radova te 10 znanstvenih novaka i trojici stranih stipendista.
Objavio je oko 140 znanstvenih radova u Hrvatskoj i inozemstvu. Autor je sedam knjiga koje su postigle prepoznatljivost u Hrvatskoj, a neke i u inozemstvu. Objavio je 50-ak stručnih radova i 60-ak radova za popularizaciju struke. Autor/koautor je oko 140 stručnih projekata – prostornih planova, generalnih urbanističkih planova, urbanističkih planova uređenja, provedbenih i detaljnih urbanističkih planova, pejsažnih/perivojnih studija te idejnih i izvedbenih projekata pejsažne arhitekture.
Dobitnik je Državne nagrade za znanost za popularizaciju i promičbu znanosti (1998.), Nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (2004.) i Nagrade “Fran Bošnjaković” Sveučilišta u Zagrebu. Počasni je član Društva arhitekata Zagreba (2015.). Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu dodijelio mu je Povelju za osobit doprinos razvoju i promicanju šumarske struke (2014.).
U brojnim medijskim nastupima (tiskovine, radio i televizija) promiče očuvanje, obnovu i revitalizaciju kulturnog naslijeđa te održivo prostorno i urbanističko planiranje. Sudjelovao je u 70-ak radijskih i 50-ak televizijskih emisija. Povodom njegovih knjiga i radova objavljeno je približno 270 prikaza u časopisima, tisku, na radiju i televiziji, od toga pedesetak u inozemstvu.

Karta