VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
Medulin Boogie-Woogie: Javni prostori jezgre Medulina i njihove ekstenzije
Publikacija

Medulin Boogie-Woogie: Javni prostori jezgre Medulina i njihove ekstenzije

Mentori: Jesenko Horvat, Tihomir JukićUrednik: Jesenko Horvat
Izdavač: Arhitektonski fakultet Sveučilišta u ZagrebuGodina izdanja: 2016ISBN: 978-953-8042-15-7ISSN print: 978-953-8042-15-7
Katedra za urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu
Urbanistička radionica II: Preobrazba grada
Arhitektonski prostor Medulina oživotvoren je u oblikovanju sustava javnih prostora koji donose novi identitet mjestu. Razmišljanja su to profesora i stručnjaka te studenata u sklo-pu Urbanističke radionice 3, dakle u trenutku kada je pred tim istim studentima poèetak rada na Diplomskoj radionici master studija. Publikacija sadrži tri tematske cjeline: prvo, razmišljanja i činjenice o prostoru i zadatku; drugo, prijedlog uređenja jezgre Medulina i njegovih ekstenzija prema moru i, treće, studentski projekti. Tema radionice bila je potaknuta i financijski potpomognuta željom lokalne jedinice za ispi-tivanje programskih moguænosti i ureðenja javnih površina naselja u danas zapostav-ljenoj i opustjeloj jezgri Medulina. Voditelji radionice bili su izv.prof. dr.sc. Jesenko Horvat i prof. dr.sc. Tihomir Jukić. Sudionici radionice bili su studenti: Daniel Jachym, Daniela Eichinger, Mario Grgurev, Amajlija Oršolić, Matej Perko, Goran Petrović i Marin Stojanović.Istraživanje provedeno na Urbanističkoj radionici 3 vezano je za teme znanstvenoga projekta ”Heritage Urbanism - Urban and Spatial Planning Models for Revival and Enhancement of Cultural Heritage” (2032), koji financira Hrvatska zaklada za znanost, a vodi ga akademik Mladen Obad Šćitaroci.
Karta