VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
Prostorni plan Vukovarsko srijemske županije
Stručni rad
Prostorni plan Vukovarsko srijemske županije
Prostorni plan Vukovarsko srijemske županije

Prostorni plan Vukovarsko srijemske županije

Srečko Pegan Ante Marinović-Uzelac Autori: Srečko Pegan, Ante Marinović-UzelacSuradnici: Dražen Arbutina, Antun Paunović, Josipa Velić, Josip Mataković
Izvedeno: 2002
Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu
Vukovarsko-srijemska županija prostire se na površini od 2445 km2 i ima novo geopolitičko značenje kao pogranično područje. Razvojni činitelji Vukovarsko-srijemske županije su: promet, industrija, energetika, poljoprivreda i turizam, infrastruktura i vodno gospodarstvo. Osobit značaj ovog prostora čine europski i međunarodni prometni koridori cestovnog, željezničkog riječnog i zračnog prometa (X TEN koridor), važni kako za povezivanje juga i istoka Republike Hrvatske tako i za priključenje cestovnog, željezničkog i riječnog prometa iz Republike BiH na europske koridore. U Vukovarsko-srijemskoj županiji ističe se po značaju planiran zahvat gradnje višenamjenskog kanala Dunav-sava (VKDS). Izgradnja VKDS-a je temeljni preduvjet za uspostavu riječnog prometa u Republici Hrvatskoj. Razvoj gospodarskih programa uz kanal, a osobito luke Vukovar su od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku. I u energetskom smislu značaj ove županije je od posebne važnosti za Republiku Hrvatsku zbog glavnih elektroprenosnih koridora, naftovoda, produktovoda i nalazišta nafte i plina. U prirodne osobitosti od šireg značaja za razvoj gospodarstva i turizma su očuvani prirodni predjeli Spačvanskih šuma, obale vodotoka Dunava, Save, Vuke i Bosuta te brojna kulturna dobra.
Prostornim planom Vukovarsko-srijemske županije predlaže se: rješenja unapređenja prometne povezanosti unutar županije, građenje višenamjenskog kanala Dunav-Sava uz preporuku realizacije primarno za potrebe regulacije voda i navodnjavanje, a tek po provjerenoj opravdanosti gradnje i za potrebe riječnog prijevoza; uspostavu energetski stabilnog i neovisnog sustava, unapređenje vodoopskrbe središnjeg dijela županije, gradnja središnjeg županijskog centra za zbrinjavanje otpada, promidžba prirodnih i kulturnih vrijednosti posebito i za potrebe razvoja turizma i dr. Od posebnog je značaja planiranje razvoja pograničnih područja koja čini pretežni dio površine ove županije, njihovo infrastrukturno opremanje te poticanje razvoja gospodarstva i društvenih struktura s ciljem poticanja sveukupnog razvoja i usporenja depopulacijskih procesa.
Karta