VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
Urbanizam. Uvod u detaljno urbanističko planiranje
Publikacija

Urbanizam. Uvod u detaljno urbanističko planiranje

Srečko Pegan Autor: Srečko PeganUrednik: Zlatko Karač
Izdavač: Arhitektonski fakultet Sveučilišta u ZagrebuMjesto izdanja: ZagrebGodina izdanja: 2007ISBN: 978-953-6229-59-8
Katedra za urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu
Kabinet za urbanizam
U doba izblijedjelih sjećanja na neosporna stručna i moralna polazišta urbanističkoga planiranja, ova knjiga pojašnjava polazišta, svrhu, potrebu i važnost planiranja uporabe i očuvanja prostora. Prvo poglavlje knjige obuhvaća osvrt na odabrana obilježja razvoja grada i razvoja urbanističke djelatnosti, svrhu i važnost izrade urbanističkih planova te uloge sudionika u njihovoj izradi i provedbi. Drugo poglavlje obuhvaća postupak izrade urbanističkoga plana od upoznavanja prostora i postavljanja urbanističkoga programa plana do urbanističkoga rješenja, načina prikaza rješenja i okolnosti koje prate njihovu provedbu. Treće poglavlje usmjereno je na opažaj prostora kao bitan činitelj njegova oblikovanja. Četvrto poglavlje opisuje polazišta određenja opažaja i građenja zgrada u prostoru ulice, a peto poglavlje daje polazišta planiranja i uređenja trgova. Šesto poglavlje obuhvaća temeljna polazišta planiranja gradskih, pretežito stambenih četvrti, uključujući organizaciju prostora, tipove stambenih zgrada, smještaj stambenih zgrada na građevnoj parceli, osnovne uvjete dimenzioniranja površina i uređenja prostora. U sedmome poglavlju opisana su polazišta planiranja kolnoga, biciklističkoga i pješačkoga prometa s tehničkim uvjetima i određenjima potrebnim za program izrade prometnoga rješenja. Osmo poglavlje obuhvaća polazišta uređenja javnih površina. Deveto i deseto poglavlje sadrže sažet osvrt na planiranje i dimenzioniranje perivojne arhitekture i proizvodnih djelatnosti gradskoj četvrti. Jedanaesto poglavlje obuhvaća temeljna određenja i pojašnjenja urbanističkoga zakonodavstva, stručnih kriterija i standarda u urbanističkom planiranju.
Podijeljena je u jedanaest poglavlja koja tematski i slikovno dopunjuje CD s 30 prezentacija i više od 2000 slika. Zaseban dio knjige je tumač stručnih pojmova koji se koriste u urbanističkom planiranju.

Ostali radovi autora

Antologijski arhitektonski vodič Zagreba
Radovi / Publikacija
Antologijski arhitektonski vodič Zagreba
Vol. 25 [2017] No. 1 [53]
Radovi / Publikacija
Vol. 25 [2017] No. 1 [53]
Prostorni i urbanistički razvoj Osijeka
Radovi / Publikacija
Prostorni i urbanistički razvoj Osijeka
Generalni urbanistički plan grada Slavonskog Broda
Radovi / Stručni Rad
Generalni urbanistički plan grada Slavonskog Broda
Prostorni plan parka prirode Blidinje
Radovi / Stručni Rad
Prostorni plan parka prirode Blidinje
Prostorni plan Vukovarsko srijemske županije
Radovi / Stručni Rad
Prostorni plan Vukovarsko srijemske županije
Upravljanje arheološkim naslijeđem - Proces povezan s urbanističkim i prostornim planiranjem
Radovi / Istraživački Rad
Upravljanje arheološkim naslijeđem - Proces povezan s urbanističkim...
Prostorno-urbanistički aspekti zaštite nepokretnog arheološkog naslijeđa - Međunarodni i nacionalni dokumenti o zaštiti
Radovi / Istraživački Rad
Prostorno-urbanistički aspekti zaštite nepokretnog arheološkog...
Arhitekt Bruno Milić
Radovi / Publikacija
Arhitekt Bruno Milić
Vol. 26 [2018] No. 2 [56]
Radovi / Publikacija
Vol. 26 [2018] No. 2 [56]
Vol. 27 [2019] No. 1 [57]
Radovi / Publikacija
Vol. 27 [2019] No. 1 [57]
Islamska arhitektura i umjetnost u Hrvatskoj, Osmanska i suvremena baština
Radovi / Publikacija
Islamska arhitektura i umjetnost u Hrvatskoj, Osmanska i suvremena...
Vol. 27 [2019] No. 2 [58]
Radovi / Publikacija
Vol. 27 [2019] No. 2 [58]
Petrinja. Prostorno-povijesni razvoj grada očitan sa starih grafika, planova i karata
Radovi / Publikacija
Petrinja. Prostorno-povijesni razvoj grada očitan sa starih grafika,...
Zagreb - Gradski projekti u postupku planiranja grada
Radovi / Publikacija
Zagreb - Gradski projekti u postupku planiranja grada
Zagreb - Stanovanje u gradu i stambena naselja
Radovi / Publikacija
Zagreb - Stanovanje u gradu i stambena naselja
FR - Arhitektonski projekti 2004.-2009.
Radovi / Publikacija
FR - Arhitektonski projekti 2004.-2009.
Osnovne škole - programiranje, planiranje i projektiranje
Radovi / Publikacija
Osnovne škole - programiranje, planiranje i projektiranje
Vol. 28 [2020] No. 1 [59]
Radovi / Publikacija
Vol. 28 [2020] No. 1 [59]
Studije o arhitekturi sinagoga u Hrvatskoj – Odabrani tekstovi
Radovi / Publikacija
Studije o arhitekturi sinagoga u Hrvatskoj – Odabrani tekstovi...
Vol. 28 [2020] No. 2 [60]
Radovi / Publikacija
Vol. 28 [2020] No. 2 [60]
Kapela Čudotvorne Gospe od Hrasta u Vukovaru – povijest i arhitektura
Radovi / Publikacija
Kapela Čudotvorne Gospe od Hrasta u Vukovaru – povijest i arhitektura
Karta