VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
Croatia Now – Multidisciplinarno idejno rješenje nastupa Republike Hrvatske na međunarodnoj izložbi Expo 2012, Yeosu, Koreja
Stručni rad
Croatia Now – Multidisciplinarno idejno rješenje nastupa Republike Hrvatske na međunarodnoj izložbi Expo 2012, Yeosu, Koreja
Croatia Now – Multidisciplinarno idejno rješenje nastupa Republike Hrvatske na međunarodnoj izložbi Expo 2012, Yeosu, Koreja
Croatia Now – Multidisciplinarno idejno rješenje nastupa Republike Hrvatske na međunarodnoj izložbi Expo 2012, Yeosu, Koreja
Croatia Now – Multidisciplinarno idejno rješenje nastupa Republike Hrvatske na međunarodnoj izložbi Expo 2012, Yeosu, Koreja

Croatia Now – Multidisciplinarno idejno rješenje nastupa Republike Hrvatske na međunarodnoj izložbi Expo 2012, Yeosu, Koreja

Nastup Republike Hrvatske na međunarodnoj izložbi Expo 2012, zamišljen je kao vizualizacija stvarnosti, istine, a bez posebnih montažnih zahvata u ono što život uz more doista jest u Hrvatskoj danas, upravo sada. Zato je moto i naziv nastupa Croatia Now, što komunikacijski sugerira nepatvorenu stvarnu činjenicu koja se događa u ovom trenutku. S obzirom na takav originalni karakter komunikacijske intervencije u kojem je zahvat u postojeću informaciju sveden na minimum, vizualni identitet nastupa Hrvatske temelji se na iskustvima pop arta: ‘Croatia’ je ispisana naglašenim slovima, a ‘Now’ crvenima poput linija na elektrokardiogramu.

Koncepcija nastupa Hrvatske na EXPO-u 2012 zasniva se na prikazivanju realnih slika u stvarnom vremenu s desetak lokacija na obali Jadrana. Na njima su postavljene kamere koje telekomunikacijskom tehnologijom odašilju slike u hrvatski paviljon EXPO-a u Koreji. U paviljonu se slika sa stvarnih lokacija i u stvarnom vremenu prikazuje na glavnom ekranu, a uz stvarni zvuk i povremeno puštanje u prostor mirisa svojstvenih lokaciji.
Osim na velikom ekranu slike se, uz oznaku trenutne lokacije na Googleovoj karti i prikaz hrvatskog i lokalnog korejskog vremena, emitiraju i na manjem ekranu.

Slike sa stvarnih lokacija izmjenjuju se na velikom ekranu svakih pedesetak sekundi što omogućuje pomalo meditativan doživljaj konkretnog prostora u konkretnom vremenu. Uz glavnu sliku postoje i manji ekrani na kojima se u ritmu izmjene glavne slike s lokacije izmjenjuju slike koje dodatno opisuju prirodne ljepote, kulturu, svjetonazor, proizvode i životne stilove vezane uz lokaciju. Za razliku od slike na glavnom ekranu ovdje se često emitiraju i umjetničke fotografije na kojima je bolje kadriran i zaustavljen trenutak. Naglasak je na slici, a svi prikazani proizvodi mogu se kupiti u trgovini kao suveniri.

Iako je naglasak na vizualnom doživljaju, idejno rješenje hrvatskog nastupa podrazumijeva olfaktivne, taktilne i auditivne osjete kako bi se pojačao doživljaj Hrvatske u danom trenutku. Svi oni prate vizualne prikaze i na glavnom velikom i na malim ekranima. Olfaktivni osjeti temeljit će se na prirodnim mirisima koji predstavljaju ekološki očuvan hrvatski krajolik i tradicijske običaje. Taktilno će se doživjeti u rješenju poda paviljona kojim se simulira hod po plitkoj vodi odnosno žalu, a što istovremeno izaziva i auditivne osjete. Vodene kocke na kojima posjetitelji mogu sjediti, također simuliraju ‘boravak’ na morskoj površini. Auditivni osjeti prate sliku s ekrana (šum valova, cvrčanje cvrčaka, žamor splitskog pazara, kulturne izvedbe). U podlozi stvarnog zvuka čuje se i zvuk violončela koji, prema kraju ciklusa izmjene od petnaest slika sa stvarne lokacije, postaje sve glasniji. U posebno skladanoj kompoziciji koju izvode 2Cellos (Luka Šulić i Stjepan Hauser) cijeli ciklus kulminira u crescendu i završava se, nakon čega se prikazuje prazan ekran.

S obzirom na vremensku razliku, dnevni program u paviljonu strukturno je podijeljen na dva dijela: Dreamtime i Realtime. U prvom dijelu, u Dreamtime-u, emitiraju se izabrane, pomalo fantazijske lokacije noći koja je u to vrijeme tada u Hrvatskoj, ali gdje svjetlo i zvuk stvaraju pomalo snovitu atmosferu koja se na manjim ekranima dodatno informacijski podupire elementima kulture. U Realtime-u, nakon što je svanula zora, prikazuju se slike dana sa svim tipičnim dnevnim aktivnostima.
Karta