VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
Karta

Prostor: znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam

Časopis PROSTOR objavljuje znanstvene članke iz svih grana arhitekture i urbanizma, ali i radove iz drugih znanstvenih područja (povijesti umjetnosti, arheologije, etnologije, sociologije, geografije, građevinarstva, geodezije, šumarstva, dizajna...), ako su sadržajem vezani za problematiku arhitekture i urbanizma. PROSTOR je primarni znanstveni časopis i tiska samo neobjavljene članke, koji istodobno i u istom obliku ne mogu biti ponuđeni drugom izdavaču. Znanstveni prilozi podliježu recenziji, decimalnoj klasifikaciji i kategorizaciji (izvorni znanstveni članci, prethodna priopćenja, pregledni članci). U skladu s navedenim, u PROSTORU se neće objavljivati recentni projekti ni ostvarenja, osim u slučajevima kada je posrijedi visokostručno, odnosno primijenjeno znanstveno rješenje nekoga posebnog pitanja ili problema u sklopu projekta, uz uvjet da je sadržaj prikazan na znanstveni način (koncepcijski, tehnički, tehnološki ili metodološki problem, a ne projekt ili zgrada kao takvi). U pratećim rubrikama publiciraju se recenzije i prikazi (časopisa, knjiga, znanstvenih skupova) te sažeci obranjenih doktorskih disertacija i magistarskih radova.

 

Impressum

Osnivač i nakladnikSveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet

Za nakladnika Prof.dr.sc. Bojan Baletić, dekan fakulteta

Glavna i odgovorna urednica Doc.dr.sc. Ana Mrđa

Izvršna urednica Prof.dr.sc. Ariana Štulhofer

Pomoćnica izvršne urednice Pred. Tajana Jaklenec

Suradnici urednici

Urednik internet izdanja Poslijedoktorand dr.sc. Davor Andrić

Urednik prikaza Doc.dr.sc. Marko Rukavina

Počasni članovi uredništva Akademik Mladen Obad Šćitaroci
Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet
Prof.emerit. dr.sc. Srečko Pegan
Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet

Uredništvo Doc.dr.sc. Borka Bobovec
Hrvatski muzej arhitekture HAZU
Prof.dr.sc. Bojana Bojanić Obad Šćitaroci
Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet
Doc.dr.sc. Jasenka Kranjčević
Institut za turizam
Izv.prof.dr.sc. Iva Muraj
Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet
Izv.prof.dr.sc. Lea Petrović Krajnik
Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet
Izv.prof.dr.sc. Mia Roth-Čerina
Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet
Prof.dr.sc. Karin Šerman
Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet
Doc.dr.sc. Ana Šverko
Institut za povijest umjetnosti,
Centar „Cvito Fisković” u Splitu
Prof.dr.sc. Feđa Vukić
Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet, Studij dizajna
Prof.Arch. Nezar AlSayyad, Ph.D.
University of California, Berkeley, USA
Prof. Joan Busquets, Ph.D.
GSD, Harvard University, Cambridge, USA
Assoc.prof.dipl.- Ing. Dr.techn. Thomas Dillinger
TU Wien, Fakultät für Architektur und Raumplanung

Prof. Ester Higueras Garcia, Ph.D.
Universidad Politécnica de Madrid, Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio
Assoc.prof.dr. Sam Griffiths
UCL Bartlett School of Architecture
Prof. Kiyoko Kanki, Ph.D.
Kyoto University, Graduate School of Engineering
Prof. Rudolf Klein, Ph.D.
Ybl Miklós Építéstudományi Kar, Szent István Egyetem, Budapest, Hungary
Prof.emer. Ákos Moravánszky, Ph.D.
Eidgenössische Technische Hochschule [ETH], Zürich, Switzerland
Assist.prof. Maria Tratsela, Ph.D.
Aristotle University of Thessaloniki, School of Architecture
Assist.prof. Alma Zavodnik Lamovšek, Ph.D.
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Stručni i tehnički suradnici Lektura i korektura
dr.sc. Tea Raše, lektor
Oblikovanje
Saša Stubičar, dipl. dizajner
Grafička priprema, tisak i uvez
DENONA d.o.o., Zagreb

Adresa uredništva PROSTOR
Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet
HR - 10000 Zagreb, Kačićeva 26
Hrvatska
E-mail: prostor@arhitekt.hr