VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
Prostorni plan parka prirode Blidinje
Stručni rad
Prostorni plan parka prirode Blidinje
Prostorni plan parka prirode Blidinje
Prostorni plan parka prirode Blidinje

Prostorni plan parka prirode Blidinje

Srečko Pegan Ante Marinović-Uzelac Autori: Srečko Pegan, Ante Marinović-UzelacSuradnici: Sanja Gašparović, Dražen Arbutina, I. Bralić, M. Zelenika, I. Slišković
Status: izvedenoIzvedeno: 2000
Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu
Opće značajke zaštite prostora prirodna i graditeljska baština predstavlja izuzetno bogatstvo i osnovicu razvitka Hercegovine. Blizina postojećih i planiranih europskih prometnih koridora otvara realne mogućnosti posjećivanija i boravka u prostorima Parka prirode Blidinje. Područje Čvrsnice i Vrana, ljepote planina i ugoda planinske klime ljeti, a obilje snijega zimi u jedinstvenoj okolini ostavljaju nezaboravan doživljaj namjerniku. Park prirode je izraženih odgojno-obrazovnih i turističko-rekreacijskih funkcija, a proglašenje područja parkom prirode temelji je zaštite prostora. Značajna pogodnost za razvitak turizma na širem području oko Parka prirode "Blidinje" su područja i pojedinačne pojave prirodnih ljepota te brojni povijesni lokaliteti i zone u bližem i širem okruženju: jezera kod lmotskog, Rame i Jablanice, planina Prenj, kanjon Neretve, građevine kulturne baštine u Mostaru, lmotskom i dr. Područje Parka prirode "Blidinje" je prvi zaštićen prostor prirode u Republici Bosni i Hercegovini na području Hercegovine, a ovaj prostorni plan je time i prvi prostorni plan ovog zaštićenog područja prirode. Posebno će se dijelovi područja Parka prirode Blidinje štititi kao posebni rezervati izvorne prirode –najljepši kanjoni, planinski vrhovi i visoka polja i šume. Područja koja okružuju Park prirode "Blidinje" , a osobito dijelove planina Lib i Štitar te obronke planine Ljubuše, Ramsko jezero te kanjone Doljanke i Drežanke - treba zaštiti zasebnim prostornim planovima primjerenih kategorija zaštite. U cilju zaštite Parka prirode "Blidinje" potrebno je brižljivo odrediti odnos prema djelatnostima koje nepovoljno utiču na status Parka prirode - prekomjerna planirana turistička i sekundarna stambena izgradnja, ceste, dalekovodi, vodozahvati, intenzivna poljoprivreda, sječa šuma i drugo. Proglašenje šireg prostora (od predloženog) parkom prirode nije utemeljeno zbog brojnih antropogenih zahvata u prostoru.
Karta