VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
Šibenik – Planiranje naselja i preobrazba grada
Publikacija

Šibenik – Planiranje naselja i preobrazba grada

Urednici: Tihomir Jukić, Lea Petrović Krajnik, Kristina Perkov, Marin Duić
Izdavač: Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultetMjesto izdanja: ZagrebGodina izdanja: 2023ISSN print: 978-953-8042-84-3ISSN online: 978-953-8042-85-0
Katedra za urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu
U organizaciji i provedbi dijela nastave na Diplomskom studiju Arhitektura i urbanizam tijekom akademske godine 2021./22., ova publikacija predstavlja rezultate suradnje Katedre za urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Grada Šibenika i Šibensko-kninske županije. Suradnjom su obuhvaćeni organizacija terenske nastave, predavanja, izložbe te rad unutar dvaju modula: Planiranje naselja (zimski semestar) i Preobrazba grada (ljetni semestar). Na modulima je sudjelovalo oko 130 studenata, desetak profesora i asistenata te desetak stručnjaka i predstavnika lokalne i regionalne samouprave.

Karta