Karta

Dokumenti javne nabave

Biblioteka dokumenata javne nabave Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Naziv Vrsta Veličina Stvoreno Izmijenjeno
Popis gospodarskih subjekata- sukob interesa PDF 63KB 24.6.2021. 13:01
Izjava o nepostojanju sukoba interesa - dekan Bojan Baletić PDF 473KB 28.5.2021. 16:01
I. izmjena i dopuna plana nabave za 2021. godinu PDF 2.33MB 21.10.2021. 18:01
I. izmjena i dopuna plana nabave za 2020. godinu PDF 1.37MB 26.02.2021. 14:13
Plan nabave za 2021. godinu PDF 987KB 26.02.2021. 14:11
Registar ugovora JN 2012.-2020. PDF 174KB 22.2.2021. 10:39
Odluka o odabiru usluge administriranja JN-13 2020 PDF 251KB  
Odluka o poništenju PDF 246KB 24.9.2020. 9:50
I. izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu. PDF 431KB 13.1.2020. 14:50
Plan nabave za 2020. godinu PDF 415KB 13.1.2020. 14:30
Plan nabave za 2019. godinu PDF 1,10MB 10.1.2019. 17:45
I. izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu. PDF 2,16MB 10.1.2019. 16:55
I. izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu PDF 1.578KB 7.2.2018. 11:14
Plan nabave za 2018. godinu PDF 1.450KB 19.12.2017. 13:46
Plan nabave za 2017. godinu PDF 404KB 5.1.2017. 8:56
I. izmjene i dopune Plana nabave za 2016. godinu PDF 373KB 5.1.2017. 8:55
Upute za nabavu robe, usluga i radova do propisanih vrijednosti PDF 1.334KB 9.9.2016. 15:02
Plan nabave za 2016. godinu PDF 360KB 31.5.2016. 9:32
I. izmjena Plana nabave za 2015. godinu PDF 160KB 8.1.2016. 10:42
Plan nabave za 2015. godinu PDF 259KB 26.1.2015. 14:09
Plan nabave za 2014. godinu PDF 296KB 26.2.2014. 10:59
I. izmjena Plana nabave za 2013. godinu PDF 307KB 18.12.2013. 10:10
Plan nabave za 2013. godinu PDF 431KB 4.7.2013. 12:44
I. izmjena Plana nabave za 2012. godinu PDF 261KB 12.12.2012. 11:44
Procedura stvaranja ugovornih obveza pdf PDF 311KB 6.6.2012. 11:29
Plan nabave za 2012. godinu PDF 237KB 30.4.2012. 13:45