VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
Studija zaštite i prezentacijskog potencijala arheološkog nalazišta Kuzelin i bliskih arheoloških nalazišta
Stručni rad

Studija zaštite i prezentacijskog potencijala arheološkog nalazišta Kuzelin i bliskih arheoloških nalazišta

Studijom su utvrđene prostorne i konzervatorske pretpostavke održivog upravljanja i unaprjeđenja nepokretnoga arheološkog naslijeđa (nalazišta) te su predloženi modeli njegove zaštite i mogućnosti prezentacije temeljeni na nacionalnim i međunarodnim pravnim dokumentima i stručnim standardima s ciljem korištenja arheološkoga baštinskog potencijala za razvoj kulturnog turizma. Studijom su obuhvaćeni arheološko nalazište Kuzelin na Medvednici (višeslojno arheološko nalazište naseljavano od bakrenog doba: 4. – 3. tisućljeće pr. Kr. do seobe naroda krajem 6. st.) te ostala do danas utvrđena i/ili poznata arheološka nalazišta i mjesta slučajnih nalaza na administrativnom području Gradske četvrti Sesvete, što iznosi ukupno 50 arheoloških nalazišta. Publikacija je izrađena u sklopu projekta akronima «Rođenje Europe»/»Rojstvo Evrope» koji je djelomično financirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa IPA Slovenija - Hrvatska 2007.-2013.
Karta