VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
Dubrovnik - planiranje naselja i preobrazba grada
Publikacija
Dubrovnik - planiranje naselja i preobrazba grada
Dubrovnik - planiranje naselja i preobrazba grada
Dubrovnik - planiranje naselja i preobrazba grada

Dubrovnik – planiranje naselja i preobrazba grada

Urednici: Tihomir Jukić, Lea Petrović Krajnik, Kristina Perkov, Marin Duić
Izdavač: Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultetMjesto izdanja: ZagrebGodina izdanja: 2024ISBN: 978-953-8042-86-7ISSN online: 978-953-8042-87-4
Autor(i) fotografija: Božo Benić
Katedra za urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu
U organizaciji i provedbi dijela nastave na Diplomskom studiju Arhitektura i urbanizam tijekom akademske godine 2022./23., ova publikacija predstavlja rezultate suradnje Katedre za urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Grada Dubrovnika. Suradnjom su obuhvaćeni organizacija terenske nastave, predavanja, izložbe te rad unutar dvaju modula: Planiranje naselja (zimski semestar) i Preobrazba grada (ljetni semestar). Na modulima je sudjelovalo oko 130 studenata, desetak profesora i asistenata te desetak stručnjaka i predstavnika lokalne samouprave.

Karta