VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
Zagreb - Gradski projekti u postupku planiranja grada
Publikacija
Zagreb - Gradski projekti u postupku planiranja grada
Zagreb - Gradski projekti u postupku planiranja grada

Zagreb – Gradski projekti u postupku planiranja grada

Tihomir Jukić Mojca Smode Cvitanović Autori: Tihomir Jukić, Mojca Smode CvitanovićUrednici: Zlatko Karač, Irena Matković
Izdavač: Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Grad Zagreb, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj GradaMjesto izdanja: ZagrebGodina izdanja: 2011ISBN: 978-953-6229-79-6
Katedra za urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu
Kabinet za urbanizam
Pitanje gradskih projekata u Zagrebu delikatno je ponajviše radi nejasnoće definicije samoga pojma te odnosa politike i struke. Publikacija je značajan znanstveni doprinos početku istraživanja te kompleksne teme u Republici Hrvatskoj. Autori kritički analiziraju zagrebačku političku i strukovnu zbilju te znanstveno elaboriraju potrebu redefinicije gradskog projekta s naglaskom na preciznom određivanju kriterija za odabir samih projekata. Također predlažu i ponovno vrednovanje aktualnih gradskih projekata. Za ilustraciju prikazano je sedam pozitivnih modela zapadnoeuropskih gradova. Ova znanstvena monografija opremljena je autorskim grafičkim prilozima koji ilustriraju osnovne teme i probleme i omogućavaju zainteresiranome čitatelju da sam prouči podatke i donese svoje zaključke.(M.R.)

Ostali radovi autora

Rethinking Vitić
Radovi / Publikacija
Rethinking Vitić
Croatia Now – Multidisciplinarno idejno rješenje nastupa Republike Hrvatske na međunarodnoj izložbi Expo 2012, Yeosu, Koreja
Radovi / Stručni Rad
Croatia Now – Multidisciplinarno idejno rješenje nastupa Republike...
Javni prostor grada - tradicija i suvremene potrebe
Radovi / Publikacija
Javni prostor grada - tradicija i suvremene potrebe
Antologijski arhitektonski vodič Zagreba
Radovi / Publikacija
Antologijski arhitektonski vodič Zagreba
Vol. 25 [2017] No. 1 [53]
Radovi / Publikacija
Vol. 25 [2017] No. 1 [53]
Urbanizam. Uvod u detaljno urbanističko planiranje
Radovi / Publikacija
Urbanizam. Uvod u detaljno urbanističko planiranje
Prostorni i urbanistički razvoj Osijeka
Radovi / Publikacija
Prostorni i urbanistički razvoj Osijeka
Generalni urbanistički plan grada Slavonskog Broda
Radovi / Stručni Rad
Generalni urbanistički plan grada Slavonskog Broda
Upravljanje arheološkim naslijeđem - Proces povezan s urbanističkim i prostornim planiranjem
Radovi / Istraživački Rad
Upravljanje arheološkim naslijeđem - Proces povezan s urbanističkim...
Prostorno-urbanistički aspekti zaštite nepokretnog arheološkog naslijeđa - Međunarodni i nacionalni dokumenti o zaštiti
Radovi / Istraživački Rad
Prostorno-urbanistički aspekti zaštite nepokretnog arheološkog...
Grad i njegovo zaleđe
Radovi / Publikacija
Grad i njegovo zaleđe
Arhitekt Bruno Milić
Radovi / Publikacija
Arhitekt Bruno Milić
Vol. 26 [2018] No. 2 [56]
Radovi / Publikacija
Vol. 26 [2018] No. 2 [56]
Vol. 27 [2019] No. 1 [57]
Radovi / Publikacija
Vol. 27 [2019] No. 1 [57]
Islamska arhitektura i umjetnost u Hrvatskoj, Osmanska i suvremena baština
Radovi / Publikacija
Islamska arhitektura i umjetnost u Hrvatskoj, Osmanska i suvremena...
Vol. 27 [2019] No. 2 [58]
Radovi / Publikacija
Vol. 27 [2019] No. 2 [58]
Petrinja. Prostorno-povijesni razvoj grada očitan sa starih grafika, planova i karata
Radovi / Publikacija
Petrinja. Prostorno-povijesni razvoj grada očitan sa starih grafika,...
Kratka autobiografija škole Arhitektonskog fakulteta - 100 godina izobrazbe arhitekata - Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet
Radovi / Publikacija
Kratka autobiografija škole Arhitektonskog fakulteta - 100 godina...
Zagreb - Stanovanje u gradu i stambena naselja
Radovi / Publikacija
Zagreb - Stanovanje u gradu i stambena naselja
FR - Arhitektonski projekti 2004.-2009.
Radovi / Publikacija
FR - Arhitektonski projekti 2004.-2009.
Osnovne škole - programiranje, planiranje i projektiranje
Radovi / Publikacija
Osnovne škole - programiranje, planiranje i projektiranje
Vol. 28 [2020] No. 1 [59]
Radovi / Publikacija
Vol. 28 [2020] No. 1 [59]
Studije o arhitekturi sinagoga u Hrvatskoj – Odabrani tekstovi
Radovi / Publikacija
Studije o arhitekturi sinagoga u Hrvatskoj – Odabrani tekstovi...
Vol. 28 [2020] No. 2 [60]
Radovi / Publikacija
Vol. 28 [2020] No. 2 [60]
Kapela Čudotvorne Gospe od Hrasta u Vukovaru – povijest i arhitektura
Radovi / Publikacija
Kapela Čudotvorne Gospe od Hrasta u Vukovaru – povijest i arhitektura
Šibenik – Planiranje naselja i preobrazba grada
Radovi / Publikacija
Šibenik – Planiranje naselja i preobrazba grada
Dubrovnik - Planiranje naselja i preobrazba grada
Radovi / Publikacija
Dubrovnik - Planiranje naselja i preobrazba grada
Grad i otoci
Radovi / Publikacija
Grad i otoci
Urbana obnova – Urbana rehabilitacija Donjega grada, Gornjega grada i Kaptola / Povijesne urbane cjeline Grada Zagreba
Radovi / Publikacija
Urbana obnova – Urbana rehabilitacija Donjega grada, Gornjega...
Karta