VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
Karta

Kabinet za javne zgrade

Kabinet za javne zgrade nudi specifični korpus znanja i umijeća iz područja gradotvorne arhitekture javnih institucionalnih društvenih namjena, te stvaranja radnih i proizvodnih prostora uz spoznavanje visokih razina integracijskih procesa arhitektonske prakse sadašnjosti i budućnosti na početku trećeg milenija. Kabinet se fokusira na društvene, gospodarske, kulturne, znanstvene i tehnologijske čimbenike i njihov utjecaj na organizaciju i oblikovanje prostora javnih institucija svih domena, te radnih prostora u upravnim i administrativnim zgradama, komercijalnim kompleksima, robnim kućama, trgovačkim i višenamjenskim centrima, kao i proizvodnim prostorima. Analiza prostora javnih potreba, radnoga mjesta i radnog prostora u pojedinim radnim procesima prethodi projektantskoj definiciji zadanog problema i umijećima harmoniziranja vizualne i estetske komponente u oblikovanju čovjekovoga okruženja sa složenim uvjetima, kako kulturologijskim, urbanističkim i regulativnim tako i fizikalnim, globalno poželjnim principima održivosti životnoga okruženja. Razvoj arhitektonskih programa, koji su u fokusu kabineta za javne zgrade, zavisi dijelom od posebnosti kulturnih fenomena današnjice i odnosa lokalnoga i gobalnoga u okviru supremacije digitalnog doba. Proizlazi arhitektura radnog i stvaralačkog okruženja koja se profilira između realnih i virtualnih prostora, unutar razumijevanja prirodoznanstvene paradigme svijeta i optimalne primjene bitnih energija i ostalih primjesa koje zajedničkim djelovanjem i međusobnim utjecajima formiraju nove vrijednosti i realitete arhitekture informacijskog doba.