VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN

Biografija

Godine 1991. diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a 2004. magistrirao na istom fakultetu na poslijediplomskom studiju graditeljskog naslijeđa. Profesor na GAF-u Split. Godine 1992. sa Sašom Randićem otvara zajednički arhitektonski biro «Randić-Turato» u Rijeci. Prikaz radova i konteksta u kojem su nastali objavljen je 2000. godine u monografiji Randić-Turato arhitektura tranzicije. Knjigu je izdala izdavačka kuća Arhitekst, a tekstove su pisali Keneth Frampton, Darko Glavan, Vedran Mimica, Saša Randić i Idis Turato. Sa Sašom Randićem je 2006. godine predstavljao Hrvatsku na 10. arhitektonskom bijenalu u Veneciji. Sa skupinom od 15 Hrvatskih arhitekata 2010. godine predstavljao Hrvatsku na Venezianskom bienalu sa projektom plovećeg paviljona "teglenica". Paviljon je projektiran i izveden u brodogradilištu Kraljevica, izložen i korišten 4 dana kao dio javnog prostora Gata Karoline Riječke u Rijeci. Prilikom plovidbe do Venezie paviljon se urušio i nije nikada privezan i pokazan na Rivi dei' Schiavoni. Radovi su mu objavljeni u nizu domaćih te stranih knjiga, revija i stručnih časopisa: Čovjek i Prostor, Oris, Domus, Area, Abitare (Italija), Casabella, Architectural Review (GB) ,a+u , GA document (japan) 10A (Nizozemska), Domes (Grčka), Arquitecturaviva (Španjolska), Proektinternational (Rusija). Autor je više stručnih članaka i kritika objavljenih u časopisima Oris i Čovjek i Prostor, Prostor, Novi list, Jutarnji list, Vjesnik. Sa sašom Randićem jedan je od autora knjige Moderna arhitektura Rijeke i Sušaka, izdavača Moderne galerije u Rijeci. Izdavačka kuća Actar (Barcelona) izdala je 2011. godine knjigu "Peripheral moment" koja prikazuje između ostaloga i njegov rad u periodu od 2000. god do 2010. god. U sklopu Venezianskog bienala i prezentacije Hrvatskog paviljona izdao je sa Sašom Randićem knjigu «In between the systems». Predavao je o svom radu samostalno i sa Sašom Randićem na nizu seminara i skupova u Hrvatskoj i inozemstvu Zagreb, Motovun, Split, Dubrovnik, Graz, München, Ljubljana, Rotterdam, Piran, Beograd, Novi Sad, Sarajevo, Banja Luka, Skoplje. U Japanskom časopisu GA DOCUMENT (Internacional 2009) u izdanju od 19. lipnja 2009., prikazuje se 23 projekta najvećih arhitekata današnjice a između njih i projekt Randića i Turata koji za razliku od ostalih – neće u realizaciju, a dobio je drugu nagradu na natječaju za izgradnju poslovne zgrade Adris grupe u Zagrebu.

‘Obrisi današnje arhitektonske prakse nejasni su — okvir discipline više ne sadrži samo namjeru da se ostvari sigurnost, stanište i reprezentira institucija.’
Karta