VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
Interpretacija Savskog vodostaja: kupanje na Savi
Interpretacija Savskog vodostaja: kupanje na Savi
Interpretacija Savskog vodostaja: kupanje na Savi
Interpretacija Savskog vodostaja: kupanje na Savi
Interpretacija Savskog vodostaja: kupanje na Savi
Interpretacija Savskog vodostaja: kupanje na Savi
Interpretacija Savskog vodostaja: kupanje na Savi
Interpretacija Savskog vodostaja: kupanje na Savi
Interpretacija Savskog vodostaja: kupanje na Savi
Interpretacija Savskog vodostaja: kupanje na Savi

Interpretacija Savskog vodostaja: kupanje na Savi

Arhitektonska interpretacija varijacija vodostaja kao jako moćnog, ali često i nedoživljenog procesa, tema je rada. Lokacija se nalazi uz Savski nasip u neposrednoj blizini Vitićeve Kockice. Smatrajući da taj prirodni fenomen treba doživjeti kako bi se u potpunosti shvatio, sama arhitektonska intervencija i korištenje projektiranog prostora formiraju odnos prema ritmu promjene okomite udaljenosti vodene površine rijeke Save od referentne razine. S obzirom na blizinu, a opet sakrivenost Save, naglašavanjem i kontroliranjem njene odabrane karakteristike, vraća se mogućnost onoga što je nekada bilo - kupanja na Savi. Funkcija zatvorenog prostora varira između bazena za rekreaciju i izložbenog prostora posvećenog temi vode. Parterom koji je u funkciji rekreacije, dominira element vodene površine za najvišeg vodostaja Save. Pored trčanja, vježbanja i igre, prisutnost vode nudi mogućnost kontemplacije ili vožnje kajakom. Sam se objekt za to vrijeme pretežito koristi kao izložbeni prostor. Za prosječnog vodostaja Save, koegzistiraju bazen i prirodni bazeni oko sačuvanih stabala. I parter i novi bazen u tom se slučaju koriste za rekreaciju. Za najnižeg vodostaja, voda u projektiranom bazenu zauzima najveći mogući volumen, dok je parter potpuno isušen. Glavna os objekta s odmakom prati smjer budućeg pješačko-biciklističkog mosta preko Save. Linearan i uzdignut, bazen se simbolično pojavljuje kao parazit oslonjen na nasip i najviše točke novoformirane topografije. Njegova je funkcije komplementarna ritmu promjene vodostaja, a forma kontrastna projektiranoj topografiji s autohtonom visokom vegetacijom koju čine: obični jasen, crna bazga, hrast lužnjak i javor mliječ.
Karta