Karta

Kabinet za zgrade društvenog standarda

Kabinet za zgrade društvenog standarda obuhvaća kolegije u preddiplomskom (Studio 3) i diplomskom studiju (Radionica Sport +). Tema je kabineta upoznavanje i istraživanje arhitekture funkcionalnih tipologija. Specifičnost zadatka - logika i važnost aspekta „društvenog standarda“ stvaraju pretpostavku da studenti kroz proces projektiranja, usvojenih novih spoznaja i vlastitog senzibiliteta precizno smjeste arhitekturu u društveni kontekst i vrijeme.
Komponenta racionalnosti i ekonomičnosti neupitan je segment procesa projektiranja zgrada društvenog standarda i rezultat jasnoga projektantskog diskursa.