VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
Karta

Kabinet za primjenu računala

Kabinet se bavi primjenom suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija u arhitekturi te prati suvremena kretanja u ovom području kao i promjene koje se intenzivnim razvojem tehnologije mogu uočiti u struci. Osim što je potrebno takav iznimno dinamičan razvoj postojano i kvalitetno pratiti, nužno je predvidjeti i vrednovati utjecaje kako bi se studente, buduće arhitekte unaprijed pripremilo za što kvalitetniji rad.

Način edukacije i njegov sadržaj prilagođava sve višim polaznim vještinama studenata, a strategija dosadašnjeg, ali i budućeg razvoja kabineta teži tumačenju sve složenijih vještina kojima će budući arhitekti morati ovladati. Težište edukacije usmjereno je na savladavanje alata i vještina u virtualnom 3D prostoru i usvajanje koncepta virtualne gradnje (BIM) kao osnove za kvalitetno korištenje računalnih programa kojima se mogu stvarati računalne simulacije svih aspekata održivosti arhitektonskog prostora.

Kabinet kroz praktične zadatke pokriva najveći mogući raspon vještina koje budući arhitekti trebaju posjedovati. Područja pokrivaju korištenje 2D računalne grafike: rasterske grafike,korištenje optičkog čitača, obradu grafike i pripremu plakata, vektorske grafike, obradu tehničkih nacrta, ilustriranje tehničkih priloga; 3D računalne grafike: stvaranje 3D modela u virtualnom prostoru, korištenje alata za izmjenu modela i njihovu prostornu analizu, korištenje 3D modela građevine kao osnove za dobivanje tehničke dokumentacije, stvaranje računalnih simulacija od vizualnih i svjetlosnih, do energetskih i konstruktivnih.