VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN

Biografija

Dina Vulin Ileković rođena je u Zagrebu, gdje se školovala i diplomirala na Arhitektonskom fakultetu pod mentorstvom prof.dr.sc. Miroslava Begovića. Disertaciju „Prozor kao likovni element arhitekture“, izrađenu pod mentorstvom prof.dr.sc. Milana Čankovića, obranila je 1996. Iste je godine zaposlena kao asistentica prof.Ines Filipović na kolegijima Arhitektonsko projektiranje VIII, Integralni rad i Interijer. Kao docentica i izvanredna profesorica surađivala je s prof.mr.sc. Mariom Beusanom na istim kolegijima, a s prof. Ivanom Crnkovićem sudjelovala je u koncipiranju i izvedbi kolegija Interijer od 2002.

Voditeljica je Kabineta za interijer od 2010. Sudjelovala je kao gostujuća profesorica u nastavi kolegija Interni na fakultetu Architettura e società, Politecnico di Milano, 2013. Od 2015. voditeljica je umjetničkoga istraživačkog projekta Zagrebački interijeri.

Kontinuirano autorski surađuje s Borisom Ilekovićem još od studentskih dana te je autorica tridesetak realizacija i stotinjak arhitektonsko-urbanističkih projekata. Među raznovrsnim projektima različitih mjerila - od rasvjetnih tijela do novih urbanih struktura, kao područje užega interesa mogu se izdvojiti revitalizacije povijesnih građevina i istraživanje fenomena suvremenoga likovnog izraza u oblikovanju prostora. Dobitnica je domaćih i međunarodnih nagrada i priznanja za arhitektonske i dizajnerske projekte. Članica je Hrvatske komore arhitekata i inžinjera od 1999. Najznačajnije su realizacije: rekonstrukcija i interijer dvorane „Ban Jelačić“ Vlade RH, Trg sv. Marka 2, Zagreb, 2019.; rekonstrukcija „Vile Baranyai“ za rezidenciju Mađarskog veleposlanstva, Tuškanac 18, Zagreb, 2017.; Knjižnica Filozofskog fakulteta, Ivana Lučića 3, Zagreb, 2009.; adaptacija i rekonstrukcija zgrade za Hrvatski sabor, Demetrova 9, Zagreb, 2008. i novi sklop Šumarskog fakulteta, Svetošimunska cesta 25, Zagreb, 2006.

Karta