HR / EN
Karta
Zgrade za rad i trgovinu

Zgrade za rad i trgovinu

III
Godina
VI
Semestar
preddiplomski studij ISVU:20726
30
Predavanja
0
Vježbe
0
Seminari
2
ECTS
Specifični korpus znanja i umijeća iz područja stvaranja radnih prostora, uredskih i upravnih zgrada, te trgovačkih, odnosno višenamjenskih zgrada i centara.
Društveni, gospodarski, znanstveni i tehnologijski čimbenici i njihov utjecaj na organizaciju i oblikovanje radnoga prostora u upravnim i administrativnim zgradama, industrijskim zgradama i kompleksima, robnim kućama, trgovačkim i višenamjenskim centrima.