VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN

Biografija

Kristina Perkov, mag. ing. arch. od 2017. godine asistentica je na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Katedri za prostorno planiranje, urbanizam i pejzažnu arhitekturu. Diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2013. godine pod mentorstvom prof.dr.sc. Tihomira Jukića s radom pod naslovom: «Urbana transformacija prostora vojarni Grada Šibenika».

Od 2011. godine uključena je u nastavu na Katedri za urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prvo kao demonstrator, a potom kao asistent volonter.

Od 2013. do 2017. godine radila je u Odjelu za prostorno planiranje tvrtke Jurcon projekt d.o.o. u Zagrebu, prvo kao pripravnica, a potom kao stručna suradnica. Sudjelovala je u pripremi i izradi većega broja dokumenata prostornog uređenja, prostornih studija, izvješća o stanju u prostoru, programskih zadataka i stručnih podloga. Stručni ispit za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva položila je 2016. godine.

Od 2016. godine aktivno sudjeluje u pripremi i održavanju projekta 'Zadar 2020' koji će se provoditi tijekom četiri godine u četiri arhitektonsko-urbanističke radionice. Kao asistent sudjelovala je na prve dvije interdisciplinarne ljetne škole u organizaciji Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Odjela za turizam i komunikacijske znanosti Sveučilišta u Zadru.
U ulozi uredničke suradnje sudjelovala je u pripremi publikacija: 'Afirmacija zadarskog Poluotoka, Suvremene turističke intervencije i zaustavljanje trenda iseljavanja iz gradskih središta', 'Zadar 2020 – Grad i njegovo zaleđe' i 'Zadar 2020 - Javni prostori grada —tradicija i suvremene potrebe'.

Koautorica je znanstvenog rada pod naslovom ‘Model za prostorno planiranje unutar zaštićenog kulturnog krajolika - primjena na ruralno naselje Brusje na otoku Hvaru, objavljenog u zborniku međunarodnoga znanstvenog skupa (2015.) i dva sažetka u knjizi sažetaka znanstvenog skupa. S koautorima prezentirala je rad na tribini 'Modeliranje prostora – mediji komunikacije u planiranju prostora' (2016.).

Polaznica je Poslijediplomskog doktorskog znanstvenog studija Arhitektura i urbanizam, na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (od ak.god. 2018./2019.).

Karta