VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN

Biografija

Rođena je u Zagrebu 1979. Diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2003. Od 2004. zaposlena je na Katedri za urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu.
U razdoblju 2006. - 2009. polaznica je „Doktoratsstudium der technischen Wissenschaften – Arhitektur“ na Technische Universität u Grazu u Austriji gdje je i doktorirala 2009. s disertacijom na temu „Impact of the World Exhibition on Urban and Regional Development“.
Dobitnica je Schumacher - Studienreisestipendium za 2004. Alfred Toepfer Stiftunga F.V.S., Hamburg, Njemačka, po zaključku kuratorija Fritz-Schumacher - Preise za arhitekturu i urbanizam. Usavršava se znanstveno, nastavno i stručno na međunarodno prepoznatim institucijama u Španjolskoj, Japanu, Francuskoj, Njemačkoj, Belgiji, Portugalu, Austriji i Sloveniji.
Izvanredna je profesorica na Katedri za urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu i voditeljica Kabineta za prostorno planiranje. Sudjeluje u izvođenju nastave Katedre na vježbovnim kolegijima preddiplomskog i diplomskog studija te je nositelj kolegija „Prostorno planiranje“ i izbornog kolegija diplomskog studija „Održivost u urbanističkom i prostornom planiranju“.
Na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu nositelj je kolegija „Uvod u prostorno planiranje“.
Aktivno sudjeluje kao istraživač na međunarodnim i domaćim znanstvenim projektima. Autorica je niza radova u domaćim i stranim znanstvenim časopisima te u zbornicima međunarodnih znanstvenih skupova, te je član uredništva triju knjiga. Od 2008. do 2017. članica je Uredničkog odbora znanstvenog časopisa za arhitekturu i urbanizam „Prostor“. Recenzentica je znanstvenih članaka u Hrvatskoj i inozemstvu, te članica znanstvenih i organizacijskih odbora.
Uz nastavni i znanstvenoistraživački rad bavi se stručnim radom iz područja urbanizma, prostornog planiranja i arhitektonskim projektiranja. Koautorica je niza usvojenih urbanističkih i prostornih planova, realiziranih arhitektonskih projekata, urbanističko-arhitektonskih i pejsažnih studija te konzervatorskih elaborata. Sudjeluje na urbanističko-arhitektonskim javnim natječajima, salonima urbanizma i nacionalnim natječajima.
Ovlaštena je arhitektica HKA, članica Udruženja hrvatskih arhitekata i Društva arhitekata grada Zagreba.

Ostali članovi kabineta

Karta