Karta

Radionica arhitektonskog projektiranja 2 – Sport +

I
Godina
II
Semestar
diplomski studij ISVU:79180
0
Predavanja
120
Vježbe
0
Seminari
11
ECTS
Arhitektonska radionica 2 sport + je oblik istraživanja kroz projekt kojim se problematiziraju složeniji arhitektonski programi u kontekstu suvremenosti, izrastajućih pojava u društvu, disciplini i prostoru, tehničkim i tehnološkim otkrićima.
Objedinjava se znanje stečeno u prethodnim godinama, a gostujući predavači pridonose širenju znanja o kontekstu u kojem arhitektura izrasta, o analogijama s drugim