VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
Urbanizam naslijeđa - Urbanistički i prostorni modeli za oživljavanje i unaprjeđenje kulturnog naslijeđa (HERU)
Istraživački projekt
Urbanizam naslijeđa - Urbanistički i prostorni modeli za oživljavanje i unaprjeđenje kulturnog naslijeđa (HERU)
Urbanizam naslijeđa - Urbanistički i prostorni modeli za oživljavanje i unaprjeđenje kulturnog naslijeđa (HERU)
Urbanizam naslijeđa - Urbanistički i prostorni modeli za oživljavanje i unaprjeđenje kulturnog naslijeđa (HERU)
Urbanizam naslijeđa - Urbanistički i prostorni modeli za oživljavanje i unaprjeđenje kulturnog naslijeđa (HERU)
Urbanizam naslijeđa - Urbanistički i prostorni modeli za oživljavanje i unaprjeđenje kulturnog naslijeđa (HERU)
Urbanizam naslijeđa - Urbanistički i prostorni modeli za oživljavanje i unaprjeđenje kulturnog naslijeđa (HERU)
Urbanizam naslijeđa - Urbanistički i prostorni modeli za oživljavanje i unaprjeđenje kulturnog naslijeđa (HERU)
Urbanizam naslijeđa - Urbanistički i prostorni modeli za oživljavanje i unaprjeđenje kulturnog naslijeđa (HERU)
Urbanizam naslijeđa - Urbanistički i prostorni modeli za oživljavanje i unaprjeđenje kulturnog naslijeđa (HERU)
Urbanizam naslijeđa - Urbanistički i prostorni modeli za oživljavanje i unaprjeđenje kulturnog naslijeđa (HERU)
Urbanizam naslijeđa - Urbanistički i prostorni modeli za oživljavanje i unaprjeđenje kulturnog naslijeđa (HERU)
Urbanizam naslijeđa - Urbanistički i prostorni modeli za oživljavanje i unaprjeđenje kulturnog naslijeđa (HERU)
Urbanizam naslijeđa - Urbanistički i prostorni modeli za oživljavanje i unaprjeđenje kulturnog naslijeđa (HERU)

Urbanizam naslijeđa – Urbanistički i prostorni modeli za oživljavanje i unaprjeđenje kulturnog naslijeđa (HERU)

Koordinator: Arhitektonski fakultet Sveučilišta u ZagrebuVoditelj: Mladen Obad ŠćitarociSuradnici: Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, Alenka Delić, Sanja Gašparović, Jesenko Horvat, Vedran Ivanković, Tihomir Jukić, Zlatko Karač, Damir Krajnik, Nenad Lipovac, Ivan Mlinar, Ana Mrđa, Tin Oberman, Lea Petrović Krajnik, Marko Rukavina, Zorana Sokol Gojnik, Ana Sopina, Tamara Zaninović, Dr.sc. Biserka Dumbović Bilušić, Ministarstvo kulture, konzervatorski odjel u Rijeci; Dr.sc. Irma Huić, Hrvatski restauratorski zavod; Dr.sc. Jasenka Kranjčević, Institut za turizam; Doc.dr.sc. Mara Marić, Sveučilište u Dubrovniku; Doc.dr.sc. Koraljka Vahtar-Jurković, Primorsko-goranska županija; Dr.sc. Alen Žunić, ETH /gta – Institut za povijest i teoriju arhitekture, Zürich; Mr.sc. Igor Gojnik, Siloueta arhitektura, Zagreb; Mr.sc. Mirna Meštrović, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada, Zagreb; Mr.sc. Ksenija Petrić, Ministarstvo kulture, konzervatorski odjel u Zagrebu; Mr.sc. Flavio Stimilli, Università di Camerino, Scuola di Architettura e Design; Nikša Božić, Hrvatska sekcija ECOVAST-a, Zagreb; Boris Dundović, doktorand, Technische Universität Wien Zehra Laznibat, Ministarstvo kulture, konzervatorski odjel u Dubrovniku; Boško Opalić, doktorand Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Pronad d.o.o, Zagreb; Marina Pavković, doktorandica Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; Ksenija Radić Knežević, Kvantum, Zagreb; Dario Sironić, Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Zagreb; Marijana Sironić, Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode, ZagrebIzvor financiranja: Hrvatska zaklada za znanostŠifra: 2032 (HRZZ-IP-2013-11-2032)Trajanje: 1.9.2014.-31.8.2018.Ugovoreni iznos: 834.500,00Iznos na AF: 834.500,00
Katedra za urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu
Hrvatska baštini urbanu kulturu staru najmanje 25 stoljeća, premda se na tlu Hrvatske život odvijao već puno ranije. Graditeljsko i pejsažno kulturno naslijeđe u Hrvatskoj je brojno, vrijedno i raznoliko. Ono je većim dijelom prepoznato i zaštićeno, dijelom je i istraženo, ali je ugroženo jer veći dio naslijeđa nije uključen u život gradova, naselja i ljudi. Temeljno je pitanje kako to brojno propadajuće naslijeđe uključiti u suvremeni život, kako spriječiti njegovo propadanje, kako ga učiniti resursom koji će se sam održavati, kako ga kreativno nadopuniti/dograditi – a da ne izgubi svojstvo naslijeđa.
Projekt okuplja 36 istraživača i doktoranda koji provode istraživanja u 17 tema različitih vrsta kulturnoga naslijeđa. Heritage Urbanism – HERU metodom promišlja se revitalizacija i unaprjeđenje naslijeđa u prostornom, urbanističkom i pejsažnom, kontekstu. Kontekst utječe na naslijeđe i njegovu revitalizaciju, a novo korištenje/prenamjena naslijeđa poticajno je i razvojno za okruženje. Metoda podrazumijeva uspostavu ravnoteže između gospodarskog uspjeha i očuvanja autentičnosti naslijeđa.
S HERU motrišta kulturno naslijeđe mora biti aktivno, mora aktivno pridonositi razvoju lokalne zajednice te unaprijediti vrsnoću prostora i čovjekova života. Aktivno naslijeđe smatra se ono koje ima trajnu namjenu i koje je aktivni subjekt u suvremenom kulturnom, društvenom, gospodarskom i prostornom razvoju lokalne zajednice. Naslijeđe je prilagodljivo i moramo mu dati priliku za prenamjenu, a time i za produljenje života ili za novi život.
Karta