VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN

Biografija

Dr.sc. Sanja Gašparović, dipl.ing.arh. (Zagreb,1971.) diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1996. gdje je i apsolvirala poslijediplomski studij "Prostorno planiranje, urbanizam i parkovna arhitektura" (1998.-1999.) te obranila doktorsku disertaciju (2009.).
Od 1996. do 1999. godine zaposlena je u Zavodu za urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu kao stručni suradnik, a od 2000. g. na Katedri za urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu kao znanstvena novakinja – asistentica, od 2009. kao viša asistentica, od 2011. kao docentica te od 2017. kao izvanredna profesorica.
Kao istraživač suradnik upisana je u registar istraživača pri Ministarstvu znanosti (MB 247346) i izabrana u zvanje višeg znanstvenog suradnika (2010.).
Na Arhitektonskom fakultetu sudjelovala je u održavanju i pripremi nastave iz ukupno 16 kolegija, a od 2009. aktivno sudjeluje u nastavi kolegija Pejsažno planiranje na Preddiplomskom studiju arhitekture i urbanizma, čiji je nositelj od 2012/13 i za koji je izradila digitalni udžbenik objavljen na mrežnim stranicama fakulteta. Od akademske godine 2014/2015 sudjeluje u nastavi Doktorskog studija arhitektura i urbanizam Arhitektonskog fakulteta gostujućim predavanjima.
Voditeljica je Kabineta za prostorno planiranje te članica etičkog pojverenstva fakulteta. Članica je stručnih povjerenstava za ocjenu tema doktorskih radova, te povjerenstava za ocjenu magistarskih radova i doktorskih disertacija. Završila je radionicu za mentore Sveučilišta u Zagrebu.
Aktivno je sudjelovala u 7 domaćih i međunarodnih znanstvenih projekata. Objavila je 32 znanstvenih i drugih radova koji su objavljeni u znanstvenim časopisima i zbornicima znanstvenih skupova. Sudjelovala je s izlaganjima na 5 domaćih i 11 međunarodnih znanstvenih i stručno-znanstvenih skupova.
Stručni je suradnik Zavoda za urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu Arhitektonskoga fakulteta. Autorski i koautorski je sudjelovala u izradi 42 stručna rada. Sudjelovala je na 18 urbanističko-arhitektonskih natječaja te osvojila pet prvih, dvije druge, jednu četvrtu nagradu te jedan otkup.

Karta