HR / EN

Biografija

Dr.sc. Tin Oberman rođen je 1982. godine u Zagrebu. Doktorirao je 2015. godine na Sveučilištu u Zagrebu s disertacijom naslova Zvučni okoliš gradskih prostora – Urbanističko-akustički čimbenici i modeli (mentori: izv.prof.dr.sc. Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, izv.prof.dr.sc. Kristian Jambrošić), a iste godine stekao je znanstveno zvanje znanstveni suradnik. 2017. godine usavršavao se kao gostujući istraživač pri Acoustics Group, Sheffield School of Architecture, University of Sheffield, UK (voditelj Prof. Jian Kang).
Od 2009. godine sudjeluje u izvedbi niza kolegija Katedre za urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu na Arhitektonskom fakultetu i na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U istome periodu sudjeluje u izradi niza prostornih i urbanističkih planova i studija kao stručni suradnik u Zavodu za urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu.
Bavi se istraživačkim radom u području zvučnog okoliša (soundscape research) pri čemu spaja svoje interese i vještine iz područja arhitekture, urbanizma, muzike i tonske tehnike. Njegovo je osnovno područje interesa provođenje sustavnih kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja usmjerenih na zvučni okoliš gradskih otvorenih prostora s primjenom u arhitekturi, pejsažnoj arhitekturi i urbanizmu.
Na Arhitektonskome fakultetu sudjeluje u istraživačkom i organizacijskom radu nekoliko znanstvenoistraživačkih projekata, od kojih su trenutno aktivni Urbanizam naslijeđa – Urbanistički i prostorni modeli za revitalizaciju i unaprjeđenje kulturnog naslijeđa, financiran od Hrvatske zaklade za znanost i Emanacija urbanog pejsaža, financiran od Sveučilišta u Zagrebu. Autor je i koautor znanstvenih članaka i priopćenja.

Karta