HR / EN
Karta

Suvremeno stanovanje

I
Godina
I
Semestar
diplomski studij ISVU:79181
15
Predavanja
0
Vježbe
0
Seminari
1
ECTS
Stanovanje je jedan od najvažnijih aspekata u razvoju života grada. Izgradnja novih stambenih ambijenata i obnavljanje postojećih stambenih arhitektonskih cjelina i četvrti jedno je od najvažnijih socijalnih pitanja u društvu. Ekonomski gledano, strategija izgradnje novih i obnova postojećih stambenih resursa jedno je od najznačajnijih pitanja razvoja stanovanja. Proširenje tradicionalnih oblika stanovanja novim