HR / EN
Karta
Planiranje grada

Planiranje grada

III
Godina
VI
Semestar
preddiplomski studij ISVU:64451
0
Predavanja
4
Vježbe
0
Seminari
4
ECTS
Urbanističko rješenje obuhvaća istraživanje konteksta područja očekivanog širenja grada, programske i funkcionalne transformacije. Obuhvat zadatka su prostore cjeline za koji se izrađuje urbanističko rješenje na razini regulacije (utvrđivanja urbanističkih programskih parametara) s ciljem uređenja dovršenog urbanog okruženja;utvrđivanjem optimalne namjene prostora na temelju analitičke procjene deficita i ocjene