VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
Karta
Generativno i parametričko modeliranje u arhitekturi

Generativno i parametričko modeliranje u arhitekturi

I
Godina
II
Semestar
diplomski studij ISVU:233845
0
Predavanja
0
Vježbe
15
Seminari
1
ECTS
Generativni dizajn (GD) relativno je novo područje arhitekture koje zahtijeva nove sposobnosti od arhitekata, a čije podučavanje predstavlja nove izazove za nastavnike. GD predstavlja pomak u praksi, promjenu načina konceptualiziranja, dizajniranja i građenja. U svojoj osnovi, GD je strategija koja povećava ljudske sposobnosti i koristi snagu računanja za vođenu iteraciju dizajna. Praksa GD-a koristi algoritme