Karta
Primjena računala u arhitekturi 1

Primjena računala u arhitekturi 1

I
Godina
II
Semestar
preddiplomski studij ISVU:34204
0
Predavanja
30
Vježbe
0
Seminari
0
ECTS
Kroz kolegij studenti stječu praktična znajna i vještinu u korištenju programskih alata za 3D modeliranje tijelima i 3D CAD modeliranje namjenjeno arhitekturi.

Studenti stječu pregled složenih tehnika i alata za 3D modeliranje namjenjenih arhitektonskom radu. Također stječu vještinu korištenja različitih alata za 3D modeliranje koji predstavljaju dva vrlo različita pristupa, slobodno modeliranje i