VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
Trg sv. Nikole sa zgradom društvene namjene, Kraljevica
Stručni rad
Trg sv. Nikole sa zgradom društvene namjene, Kraljevica
Trg sv. Nikole sa zgradom društvene namjene, Kraljevica
Trg sv. Nikole sa zgradom društvene namjene, Kraljevica
Trg sv. Nikole sa zgradom društvene namjene, Kraljevica
Trg sv. Nikole sa zgradom društvene namjene, Kraljevica

Trg sv. Nikole sa zgradom društvene namjene, Kraljevica

Potreba za rekonstrukcijom trošnog podzida stvorila je mogućnost urbane obnove, pa tako nastaje višenamjenski objekt čiji je krov javna pješačka površina, ‘gradski balkon’. Stubištem, rampom i dizalom unutar objekta uspostavlja se bolja povezanost između dviju kôta i osigurava kretanje osobama smanjene pokretljivosti te se sadržajno upotpunjuje centar grada. Spremnošću partnera u procesu projektiranja, nastojimo izbrisati oštru granicu urbanizma i arhitekture i sagraditi mimikrirani urbani ‘uređaj’ koji kao da je oduvijek ondje postojao.
Karta