Biografija

Boris Koružnjak, dipl. ing. arh. rođen je 1955. godine u Zagrebu. Diplomirao je 1979. godine na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u klasi prof. Rašice. Magistrirao je 2000. godine na poslijediplomskom studiju ‘Prostorno planiranje, urbanizam i parkovna arhitektura’ na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s temom ‘Stanovanje za starije na primjeru analize zagrebačkih domova umirovljenika’.
Od 1979. godine zaposlen je na Arhitektonskom fakultetu na Zavodu za arhitekturu kod prof. Kincla, a od 1982. god. honorarni je asistent pri Katedri za arhitektonsko projektiranje.
1989. godine izabran je u znanstvenoistraživačko zvanje istraživač
-suradnik na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Stručno se usavršavao tijekom 1989., 1992. i 1993. godine u Beču (ILBAU–G.m.b.H.) i Stuttgartu (Biro Laage & Partner, Biro
Behnisch & Partner).
1993. god. s Gordanom Domić osniva arh. biro ARK.
Od 1999. god. ovlašteni je arhitekt i član HKAIG (od 2008. HKA).
Od 1995.–2004. asistent je na predmetima Arhitektonsko projektiranje 1–8, od 1996. asistent na predmetu Arhitektonske konstrukcije i fizika zgrada 1–5. Od 2003. radi na Arhitektonsko-urbanističkim radionicama kada je izabran u znanstveno-nastavno zvanje docenta. 2003/04. predavao je predmet Zgrade socijalnog smještaja. Od 2007. god. izabran je u umjetničko-nastavno zvanje kao izvanredni profesor. Nositelj je kolegija Zgrade za sport na diplomskom studiju Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Prodekan je za poslovanje 2003.–2007., a od 2007.–2011. god. predstojnik je Zavoda za arhitekturu.
Od 2007. do 2008. član je Odbora za upis Razreda arhitekata HKAIG.
Dekan je Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 2011. godine.
Višestruko je prezentirao radove na autorskim i skupnim izložbama. Kao predavač sudjelovao je na stručnim i znanstvenim skupovima. Uz pedagoški rad, te znanstvenoistraživački rad koji je usmjeren na istraživanje modela stanovanja za starije te tipskih modela sportskih građevina, autor je i koautor više nagrađenih arhitektonskih natječaja i realizacija stambenih, poslovnih, zdravstvenih, sportskih, školskih građevina i interijera.
Karta