VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
Trg pul Vele crikve, Rijeka
Stručni rad
Trg pul Vele crikve, Rijeka
Trg pul Vele crikve, Rijeka
Trg pul Vele crikve, Rijeka
Trg pul Vele crikve, Rijeka

Trg pul Vele crikve, Rijeka

Igor Franić Autor: Igor Franić
Gradeći, puneći prostor, krojeći grad prema potrebama, kroz duže vremensko razdoblje, gdje se u hodu nešto proširuje, prepravlja, dodaje, u pravilu se dogode prostorni restlovi, žmirje, prednost punog nad praznim, ali baš kao i u pričama o relikvijama, ruka sv. Marcijana ostaje pokazateljem i u vrednovanju zajednice važniji dio dvojstva. Tako i ovaj trg, intiman po dimenzijama, dinamičan kretanjem i nepravilnošću, predstavlja gotovo interijerski, teatarski, javni dnevni boravak kvarta u kojem se superpozicijom elemenata: drva, kamena, stakla i metala iščitavaju i postavljaju trajektorije vrednovanja povijesti. ‘Nadrealistički’ kosi zvonik pojačava dramatiku. Novi urbani prostor formiran je ne samo pročeljima zgrada i ulicama, koji ga okružuju, nego i pažljivim tretiranjem horizontale, poštujući zatečene vrijednosti, a izborom materijala ‘omekšan’ je i jedinstven u svojoj složenosti. Kao kalafati urbane promjene, otvaramo arheološke slojeve i dodajemo nova čitanja, sistemom punog i praznog, od prove do krme gradeći jedinstvenim sistemom, ali pritom suptilno varirajući temu prema specifičnostima i potrebama mikrolokacije. Na ‘morskoj’ strani alteracija je u metalu, na ‘gradskoj’ u kamenu. Oprema je napravljena kao varijacija, nenametljivim pomakom u elevaciji.

Navigare necesse est. Ploviti se mora.
Piazza pia mater, effectus, accumulare.
Karta