VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
Rekonstrukcija podruma Sanatorija  u Klaićevoj 18 (arh. I. Fischer) –  Klinika za dječje bolesti, Zagreb
Stručni rad
Rekonstrukcija podruma Sanatorija  u Klaićevoj 18 (arh. I. Fischer) –  Klinika za dječje bolesti, Zagreb
Rekonstrukcija podruma Sanatorija  u Klaićevoj 18 (arh. I. Fischer) –  Klinika za dječje bolesti, Zagreb
Rekonstrukcija podruma Sanatorija  u Klaićevoj 18 (arh. I. Fischer) –  Klinika za dječje bolesti, Zagreb
Rekonstrukcija podruma Sanatorija  u Klaićevoj 18 (arh. I. Fischer) –  Klinika za dječje bolesti, Zagreb

Rekonstrukcija podruma Sanatorija u Klaićevoj 18 (arh. I. Fischer) – Klinika za dječje bolesti, Zagreb

Gordana Žaja Autorica: Gordana Žaja
Zgrada je projektirana kao soliter u parku između Jelisavine i Prilaza, u rubnom dijelu šireg centra Zagreba. Danas je Sanatorij dio kompleksa Klinike za dječje bolesti Zagreb, smještena tamo nakon ii. svjetskog rata. Čine ga uz Fischerovu dvokatnicu i peterokatnica u Deželićevoj arhitekta Slobodana Jovičića (1965.), jednokatnica arhitekta Vladimira Turine (1954.) i četverokatno dvorišno krilo arhitekta Mladena Vodičke, projektirano uz sjeverni zabat zapadnog krila Sanatorija (1981.). Ukupna površina kliničkog kompleksa danas prelazi 16.000 m2. Sanatorij je projektiran kao ‘Zavod za sve operativne i unutarnje očne, kožne i živčane bolesti’ uz ‘predviđenu skrb za stare i palijativnu skrb’ (na liječenje se nisu primali samo oboljeli od zaraznih i duševnih bolesti).

Zgrada je projektirana kao asimetrična dvokatnica potkovasta tlocrta. Istočni krak završava operacijskim traktom, dok zapadno krilo završava zabatom uz koji se kasnije dogradilo dvorišno krilo arhitekta Vodičke. U centralnom dijelu zgrade je kružni foaje oko kojeg se, od prizemlja do 2. kata, grupiraju glavni sadržaji bolnice: luksuzne sobe za pacijente, ambulante i upravni dio. Operacijski blok tehnološki parira tadašnjim rješenjima europskih dječjih bolnica i izoliran je od ostatka zgrade. U podrumu zgrade bio je smješten dio odjela fizioterapije te pomoćni i tehnički sadržaji – kotlovnica sa spremištem krutog goriva, strojarnica, praonica, prostori za pomoćno osoblje. Dok su prostori gornjih katova projektirani vrlo bogato i luksuzno, podrumska etaža projektirana je skromno i racionalno.
Velike probleme u korištenju prostora stvarala je stalna prisutnost vlage zbog nedostatka horizontalnih i vertikalnih hidroizolacija podrumskih zidova. To je rezultiralo izmještanjem svih radnih prostora iz podrumske etaže, a nakon izgradnje dvorišnog krila arhitekta Vodičke 1985. tu su smješteni pomoćni sadržaji, tj., skladišta i spremišta.

Vrlo opsežnom rekonstrukcijom koja je završena 2010., podrum zgrade Sanatorija dobio je novu namjenu i u njemu je smješten tehnološki zahtjevan prostor dječjeg radiološkog centra (dva RTG uređaja, UZV dijagnostika, CT i MR dijagnostika). Radikalni građevinski i zanatski zahvati obuhvatili su sanaciju zgrade od vlage, konstruktivnu sanaciju, zamjenu svih instalacijskih sustava (vodovod i odvodnju, elektroinstalacije, sustav grijanja, klimatizaciju i ventilaciju). Svi prostori projektirani su prema posebnim uvjetima za smještaj sofisticiranih dijagnostičkih uređaja (UZV, RTG, CT, MR).
Karta