VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN

Biografija

Rođena je 1972. u Zagrebu. Diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1996., gdje je i zaposlena od 1997. do 1998. u Zavodu za arhitekturu. Od 1998. do 2000. zaposlena je u arhitektonskom birou Studio Urbana. Stručni je ispit položila 1999. te je 2000. upisana u Imenik ovlaštenih arhitekata.
Od 2000. godine zaposlena je na Arhitektonskom fakultetu kao znanstvena novakinja na projektima Atlas arhitekture RH – XX. vijek, Arhitektonske konstrukcije u funkciji zaštite okoliša i Arhitektura i održiva gradnja. Magistrirala je 2004. s radom "Arhitektura moderne u djelu Egona Steinmanna" i doktorirala 2009. na temu "Povijesne zgrade u suvremenim uvjetima korištenja". Od 2011. zaposlena je kao docentica i od 2018. kao izvanredna profesorica na Katedri za arhitektonske konstrukcije i zgradarstvo. Od akad. god. 2020./21. voditeljica je Kabineta za arhitektonske konstrukcije, fiziku zgrade, materijale i tehnologiju građenja.
Od 2015./16. nositeljica je izbornog kolegija Energetska sanacija ovojnica zgrada.
Kao koautorica ili suradnica sudjelovala je u izradi arhitektonskih projekata, projekata toplinske zaštite i uštede energije, arhitektonskih detalja i arhitektonsko-urbanističkih natječaja. Svoje radove publicira u znanstvenim i stručnim časopisima te sudjeluje na domaćim i međunarodnim znanstvenim konferencijama i stručnim skupovima.
Članica je uredništva znanstvenog časopisa za arhitekturu i urbanizam "Prostor".
Područje interesa (održivi razvoj, sanacija zgrada, energetska učinkovitost zgrada) proizlazi iz rada na projektima tijekom dvanaestogodišnjeg znanstveno-novačkog statusa, usavršavanja na poslijediplomskom znanstvenom studiju Graditeljsko naslijeđe i rada na kolegijima Kabineta za arhitektonske konstrukcije, fiziku zgrade, materijale i tehnologiju građenja.

Karta