VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN

Biografija

Mateo Biluš, dipl. ing. arh. rođen je u Splitu 1962. godine. Diplomirao je 1988. na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1990.–1991. pohađao je i apsolvirao poslijediplomski studij ‘Graditeljsko nasljeđe’ u Splitu, a od 1991.–1994. bio je istraživač u znanstvenoistraživačkim projektima ‘Arhitektonske konstrukcije u funkciji zaštite okoliša’ i ‘Kriteriji optimalizacije rješenja fasadnih stijena’. 1995. godine dobiva status predavača na Katedri za arhitektonske konstrukcije i zgradarstvo, u zvanje višeg predavača izabran je 2000., a u zvanje docenta 2010. Na preddiplomskoj nastavi vodio je vježbe Arhitektonske konstrukcije i fizika zgrada 1–5, na preddiplomskom studiju vodi vježbe Tehničkog studija i konstrukterske dionice na Studiju 1, voditelj je i koordinator konstrukterske dionice Studija 4, na diplomskom studiju voditelj je i koordinator Radionice arhitektonskih konstrukcija. Nositelj je kolegija Arhitektonske konstrukcije i materijali 1 i 2 na preddiplomskom te Održivo građenje 1 i Praktična fizika zgrade na diplomskom studiju.

Autor je i suradnik i na izradi detalja za projekte više zgrada nagrađivanih i publiciranih u Hrvatskoj i inozemstvu. Autor je projekata toplinske zaštite i uštede energije i projekata zvučne zaštite, za više od pet stotina zgrada. Ovlašteni je revident za kontrolu projekata zaštite od buke i projekata uštede energije i toplinske zaštite od 2004.–09. godine. Projektant je detalja i sanacija konstruktivnih sklopova građevina te izvoditelj projektantskog i stručnog nadzora pri izvođenju za nekoliko desetaka objekata. Autor je i projektant više realiziranih interijera i nekoliko obiteljskih i stambenih zgrada. Aktivni je sudionik u izradi niza propisa iz područja toplinske zaštite i zaštite od buke pri Ministarstvu prostornog uređenja i graditeljstva i Ministarstvu zdravstva. Edukator je na stručnim usavršavanjima ovlaštenih inženjera i energetskih certifikatora zgrada.

Karta