VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
Materijali i konstrukcije u arhitekturi vanjskih prostora
Publikacija

Materijali i konstrukcije u arhitekturi vanjskih prostora

Damir Krajnik Autor: Damir KrajnikUrednica: Tajana Jaklenec
Izdavač: Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Upi-2M d.o.o.Mjesto izdanja: ZagrebGodina izdanja: 2018ISBN: 978-953-8042-40-9
Katedra za urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu
Kabinet za pejsažnu arhitekturu
Primjena materijala i konstrukcija u perivojnoj arhitekturi
Udžbenik "Materijali i konstrukcije u arhitekturi vanjskih prostora" iz Edicije Manualia Universitatis Studiorum Zagrabiensis je nastao kao nastavni materijal izbornog kolegija "Primjena materijala i konstrukcija u perivojnoj arhitekturi" koji autor predaje na prvoj godini Diplomskog studija "Arhitektura i urbanizam" na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Istovremeno, knjiga je namijenjena svim studentima arhitekture koji će ju moći koristiti kao referentni materijal tijekom studija, a također može poslužiti i studentima drugih srodnih fakulteta, koji u nastavnom programu imaju kolegije tematski vezane za projektiranje i izvedbu vanjskih prostora (Agronomski, Šumarski, Građevinski fakultet i sl.). Knjiga je namijenjena svima koji se privatno i profesionalno bave vanjskim prostorom. Za proces projektiranja i definiranje koncepta oblikovanja vanjskog prostora, od presudne je važnosti poznavanje materijala i konstrukcija te načina izvedbe istih. Autor u knjizi prenosi svoja istraživačka i pedagoška znanja o materijalima, kao i stručna iskustva u odabiru i izvedbi konstrukcija u vanjskim prostorima. (I.M.)
Karta