VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
Kaštelologija - Protuturski i kašteli na Banovini krajem 15. i početkom 16. stoljeća
Publikacija

Kaštelologija – Protuturski i kašteli na Banovini krajem 15. i početkom 16. stoljeća

Urednica: Ariana ŠtulhoferAutor: Zorislav Horvat
Izdavač: UPI-2M Plus, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u ZagrebuMjesto izdanja: ZagrebGodina izdanja: 2020ISBN: 978-953-7703-48-6
Knjiga objedinjuje višedesetljetna autorova istraživanja specifične kasnosrednjovjekovne i ranorenesansne tipologije feudalne fortifikacijske arhitekture – kaštela – nastalih u razdoblju od romaničkog sloja 13. stoljeća do pojave rane renesanse krajem 15. stoljeća. Fokus autorova interesa je kontinentalna Hrvatska, ponajviše područja Banovine, Korduna, Pokuplja i Like, a obrađena su čak 53 lokaliteta na kojima su identificirani arhitektonski ili arheološki ostaci kaštela. Upravo u terenskome prosedeu istraživanja leži osobiti doprinos dr. Zorislava Horvata našoj medijevalistici, jer je otkrio i u različitim oblicima publicirao brojne posve nepoznate spomenike, stvarajući u konačnici složenu i bogatu stratifikaciju objekata i sklopova do tada nepoznatih u našoj literaturi.
Karta