VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
Aleksandar Homadovski

Aleksandar Homadovski

Dr. sc., redoviti profesor

Biografija

Obrazovanje
Diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu 1983.g. Doktorira sa disertacijom: "Simultane interakciju u fundusu arhitektonskog stvaralaštva: integracioni procesi u znanosti, umjetnosti i tehnologiji", 1994.g. Poslijedoktorski studij: "Virtual University Case Study-with the application on vernacular architecture", Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana, 1996.
Radno iskustvo
Od 1987.g. do 1991.g. sudjeluje u nastavi Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu kao honorarni asistent Od 1991.g. sudjeluje u nastavi Interfakultetskog studija za dizajn u do 1995.g. Od 2008.g. izabran u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor za znanstveno područje Tehničkih znanosti, polja Arhitektura i urbanizam, grana arhitektonsko projektiranje; grana povijest i teorija arhitekture i zaštita graditeljskog nasljeđa. Znanstveni savjetnik. Izabran u redovitog profesora u trajnom zvanju 13.09.2016.
Funkcije Af-SuZ, Ministarstva RH, UHA, Međunarodne funkcije (izbor)
Voditelj Doktorskog studija "Arhitektura i urbanizam" od god. 2013. do 2017. Član Povjerenstva za poslijediplomske programe i doktorske studije SuZ, 2013.g. Predstavnik UHA za međunarodnu suradnju te predstavnik UHA pri „International Relations Committee“ od 2000. do 2004.g. Predstavnik UHA na međunarodnom programu: "Urban Settlements and Natural Disasters (U.M.A.R.)" od 2000. do 2004.g. Recenzent međunarodnih znanstvenih projekata za Slovenian Research Agency (ARRS), od 2006.g. do danas.
Znanstveno-istraživački radovi (sažetak)
Samostalno objavljuje preko trideset (30) izvorna i pregledna znanstvena te stručna rada u valoriziranim časopisima: "Društvena istraživanja" (CC), "Prostor" (APIndex), (A&HCI, WoS), “AR-Arhitektura Raziskave“ (ICONDA), "Građevinar" (Compendex, The Thomson Reuters services Science Citation Index Expanded (SciSearch®), Journal Citation Reports/Science Edition, ICONDA-Stuttgart, CITIS LTD-Dublin, CIRIA-London).
Natječajni radovi i izložbe (izbor)
Autor i koautor preko tridesetak arhitektonskih natječaja od kojih su izdvojeni: 1980.g. Kvaternikov trg u Zagrebu, otkup, koautor uz N. Fabijanića. 1986.g. Interpolacija u jezgri Dubrovnika, program "Artifexa", 1. nagrada. Pastoralni centar u Gračanima u Zagrebu. 1989.g. Poslovni centar - istočni ulaz u Zagrebački velesajam, autora Filipović, Homadovski, B.Kincl, L.Kincl. 1996.g. - Crkva i župni dvor, Slavonsko vinogorje, Slavonski Brod. 2004.g. Glazbena akademija u Zagrebu, autora N. Fabijanić i A.Homadovski, 2007.g. Idejno, urb. – arh. rješenje stambeno - poslovnog centra Gradski Podrum, Cesarčeva - Kurelčeva ul. u Zagrebu, autora N. Filipović i A.Homadovski. Učesnik 14., 17., 20., 23., 26., i 32. Salona arhitekture.
Idejni i izvedbeni projekti, (izbor), Recenzentski radovi (izbor)
Sportska dvorana "Riva", Knin, idejni projekt, autor suradnik, autora: B.Koružnjak, B.Kincl. 1988.g. Spomenik javne zahvalnosti: "Hommage Einstein", idejna studija. 1994.g. Arh.-urb. studija uređenja obale Kupe, Karlovac, autora I.Juras, A.Homadovski. 1997.g. "Programska studija višestambene izgradnje za zbrinjavanje stradalnika Domovinskog rata" za Ministarstvo obnove i razvitka RH. Od 1997.g. do 2000.g., vrši poslove konzaltinga za Ministarstvo javnih radova, obnove i razvitka RH. Recenzent međunarodnih znanstvenih projekata za Slovenian Research Agency (ARRS), Ministarstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologio, R. Slovenije. od 2006. do 2015.
Ostale funkcije, žiriranja, Članstav i udruge
ISOVER 2010, predsjednik stručnog žirija, "International student competition isover 2010", Croatia.
Natječaji za pred-kvalifikaciju projektanata, višestambena izgradnja za zbrinjavanje stradalnika Domovinskog rata, Ministarstvo razvitka i obnove, Zagreb, član žirija na više od četrdeset (40) arhitektonskih natječaja; Zagrebački salon mladih: član žirija za arhitekturu i dizajn, 1996.g. Od 1985.g. član je ULUPUH-a, član DAZa, UHA, od 2000.g. predstavnik UHA na međunarodnim programima U.M.A.R.-a "Urban Settlements and Natural Disasters" te „International Relations Committee“ do 2004.g. Član je HKAiG od osnutka. Član Hrvatsko-Finskog društva, tajnik društva od 1996. - 2001.g.

Karta