VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
Polivalentni paviljon - Podbrežje, Novi Zagreb
Studentski rad
Polivalentni paviljon - Podbrežje, Novi Zagreb
Polivalentni paviljon - Podbrežje, Novi Zagreb
Polivalentni paviljon - Podbrežje, Novi Zagreb

Polivalentni paviljon – Podbrežje, Novi Zagreb

Tematski je okvir zadatka paviljon promjenjivog sadržaja smješten u Novom Zagrebu, uz Aveniju Većeslava Holjevca. Čestica obuhvata je dio gospodarske zone koja će u budućnosti biti izgrađena stoga je paviljon zamišljen kao introvertirani prostor s vlastitim mikroambijentom, 'landmark' koji svojim perivojnim uređenjem postaje vrijedna ekstenzija javno-društvenih sadržaja obližnjeg naselja Podbrežje.
Analiza postojećeg stanja i projektnog zadatka rezultira osnom podjelom parcele na četiri dijela: jugoistočni pristupni javni trg, sjeverozapadni servisni pristup te dva perivoja. Osi koje dijele parcelu zarotirane su 20° čime se paviljon otvara prema kolnoj prilaznoj vizuri sa sjevera i pješačkom pristupu sa istoka. Smještanjem paviljona zapadno u odnosu na središte parcele formiran je prilazni trg u neposrednoj blizini stajališta javnog prometa i smanjen je utjecaj buke sa Avenije Većeslava Holjevca.
Polivalentni paviljon bi trebao omogućiti prezentaciju alternativnih vrsta prometa u urbanim sredinama. Dinamično oblikovanje rezultat je slaganja modula nastalih podjelom kvadrata osima rotiranima 20°. Forma razvijene mreže poligonalnih modula prati funkciju koja stvara, povezuje i oblikuje prostor paviljona. Prostorna organizacija omogućuje različite scenarije korištenja: za predavanja, radionice, projekcije, prezentacije, tribine, rad u grupama i izložbe kojima će se privući stručna, ali i šira javnost. Okosnicu projektnog programa čini višenamjenska dvorana, povezana sa natkrivenim vanjskim prostorom gdje će se po potrebi odvijati proširenje aktivnosti dvorane. Naglasak u razradi prostorne ideje je na oblikovanju konstrukcije velikih raspona, odabiru materijala, razradi detalja izvedbe te optimiziranju potrebnih instalacijskih sustava.
Karta