Karta

Urbanistički aspekti prometa

I
Godina
I
Semestar
diplomski studij ISVU:20734
15
Predavanja
0
Vježbe
0
Seminari
1
ECTS
Upoznavanje sa različitim sustavima odvijanja prometa te njihovog upliva u urbanističkom i prostornom planiranju.
Cilj predmeta je da se studentima predoči način tumačenja i primjene pojedinih zakonskih akata iz područja arhitekture i urbanizma te njihov odraz na struku.