VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
Karta
Arhitektonsko i urbanističko zakonodavstvo

Arhitektonsko i urbanističko zakonodavstvo

III
Godina
VI
Semestar
preddiplomski studij ISVU:186708
15
Predavanja
0
Vježbe
0
Seminari
1
ECTS
Kolegij donosi opći prikaz najvažnijih segmenata zakonodavnih dokumenata te mogućnosti i nužnosti njihovog međusobnog povezivanja i primjene pri izradi arhitektonskog ili urbanističko-planskog rješenja. Cilj kolegija je upoznati studente s temeljnim zakonodavnim dokumentima bitnim za izradu zakonom propisane arhitektonske, urbanističke i prostorno planerske dokumentacije. Upoznajući se sa pojedinim zakonodavnim dokumentima studenti će moći razlučiti koji arhitektonski, urbanistički i/ili prostorno-planerski dokument podliježe određenom zakonodavnom okviru.