VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN

Biografija

Nenad Turčić rođen je u Rijeci 1978. godine. Osnovnu školu pohađa u Zaprešiću, a 1996. godine završava prirodoslovno-matematičku gimnaziju u Zagrebu. Diplomirao je na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2002. godine, te položio državni stručni ispit 2005. godine. Oženjen i otac troje djece.
Karijeru započinje 2002. g. u poduzeću SMAGRA d.o.o., a 2003. godine prelazi u poduzeće Lokošek projekt d.o.o. gdje radi do 2005. godine. U to vrijeme radi kao projektant suradnik, a među značajnijim projektima na kojima je radio ističe se projekt poslovno-stambenog kompleksa Hypo-Alpe-Adria centra u Zagrebu, te projekt sanacije samostana ˝Male-braće˝ u Dubrovniku. 2006. godine postaje ovlašteni inženjer građevinarstva, a 2015. godine od strane Ministarstva kulture dobiva dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.
Rad u nastavi započinje 2004. godine kao vanjski suradnik, da bi se 2005. g. zaposlio kao asistent na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 2011. godine prelazi u nastavno zvanje predavača.
Uz ostale obveze na fakultetu uključen je u rad Zavoda za zgradarstvo i fiziku zgrada, te kao ovlašteni inženjer građevinarstva sudjeluje u izradi projekata konstrukcije za izvođenje novih i sanaciju postojećih građevina. Kao autor i suautor objavio je više znanstvenih i stručnih radova, te je sudjelovao na međunarodnim i domaćim skupovima.
Član je Hrvatske komore inženjera građevinarstva, Tehničkog odbora 551 - Gradnja, te Tehničkog odbora 548/PO 3 - konstrukcijski eurokodovi za projektiranje čeličnih konstrukcija, oboje pri HZN, a bio je i član Stručnog povjerenstva za izradu Tehničkog propisa za betonske konstrukcije.

Karta