VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
Program rada predloženika prof.dr.sc. Bojana Baletića za dekana Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za mandatno razdoblje od dvije akademske godine (2020./21. i 2021./22.)
Aktualnost

Program rada predloženika prof.dr.sc. Bojana Baletića za dekana Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za mandatno razdoblje od dvije akademske godine (2020./21. i 2021./22.)

Javna objava Programa

7. svibnja 2020.

Temeljem Odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu sa 8. redovite elektroničke sjednice održane 28. travnja 2020., a kojom je dana suglasnost na program rada predloženika prof.dr.sc. Bojana Baletića za dekana Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za mandatno razdoblje od dvije akademske godine (2020./21. i 2021./22.) u prilogu je javna objava Programa.

> Program pristupnika za dekana

> Životopis - Bojan Baletić

Karta