VAŽNA OBAVIJEST - PRIVREMENA ADRESA: ZBOG CJELOVITE OBNOVE ZGRADE NA ADRESI KAČIĆEVA 26, ARHITEKTONSKI FAKULTET ĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU RADITI NA ADRESI HONDLOVA 2/1.
HR / EN
Dalmatia Praeromanica: Ranosrednjovjekovno graditeljstvo u Dalmaciji
Publikacija

Dalmatia Praeromanica: Ranosrednjovjekovno graditeljstvo u Dalmaciji

Autor: Tomislav MarasovićUrednik: Nenad Cambi
Izdavač: Književni krug Split, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika; Arhitektonski fakultet Sveučilišta u ZagrebuMjesto izdanja: Zagreb, SplitGodina izdanja: 2013ISBN: 978-953-6229-94-9
Katedra za teoriju i povijest arhitekture
Knjiga Dalmatia praeromanica: ranosrednjovjekovno graditeljstvo u Dalmaciji; 4. Korpus arhitekture - Južna Dalmacija, Bosna i Herecegovina, Crna Gora poslijednji je od četiriju svezaka edicije o graditeljskoj baštini predromaničkog i ranoromaničkog razdoblja u Dalmaciji. Edicija je započeta 2008. godine objavom prvog sveska Dalmatia praeromanica: srednjovjekovno graditeljstvo u Dalamaciji; 1. Rasprava, u kojem autor sintetizira osnovne elemente graditeljske baštine predromanike u Dalmaciji te ih valorizira, a nastavila se 2009. godine 2. Korpusom arhitekture Kvarnera i Sjeverne Dalmacije, te 2011. godine 3. Korpusom arhitekture Srednje Dalmacije, u kojima je autor objavio opsežan prikaz građe obuhvaćene raspravom u prvom svesku. Edicija je kapitalno djelo o predromanici u Dalmaciji, sinteza i sveobuhvatan prikaz golemog segmenta njezina graditeljskog naslijeđa. Namijenjena je širokom profilu istraživača koji ovim analizama graditeljske bašine pronalaze elemente svojih budućih istraživanja.
Karta